AKTUALITY‎ > ‎

Svatý otec: Církev je vrátnou, nikoli paní domu Pánova

přidáno: 19. 12. 2015 15:52, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo 30 tisíc lidí na generální audienci. Petrův nástupce věnoval svoji katechezi dalšímu aspektu rodiny v souvislosti s nadcházejícím Jubileem milosrdenství a rozjímal o Svaté bráně a jejích symbolických významech.

My sami jsme strážci a služebníci Boží brány, a touto branou je Ježíš. On nás osvěcuje v každé bráně našeho života, včetně brány našeho narození i našeho skonu. On sám prohlásil: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu“ (Jan 10,9). Ježíš je branou, kterou můžeme vcházet i vycházet. Boží ovčinec je totiž útočiště, nikoli vězení! Boží dům je útočiště, nikoli vězení a Jeho brána nese jméno Ježíš! Je-li brána zavřena, říkáme: „Pane, otevři!“ Ježíš je branou a umožňuje nám vcházet i vycházet. Lupiči se bráně vyhýbají. Je to kuriózní, ale lupiči se vždycky snaží vejít jinudy, oknem či střechou; vyhýbají se bráně, protože mají špatné úmysly. Vměšují se do stádce, aby oklamali ovce a profitovali na nich. Branou máme procházet a naslouchat Ježíšovu hlasu. Slyšíme-li tón Jeho hlasu, máme jistotu a jsme zachráněni. Můžeme vejít bez bázně a vyjít bez nebezpečí. V této krásné Ježíšově promluvě je řeč také o vrátném, který má za úkol otevírat dobrému Pastýři (srov. Jan 10,2). Pokud vrátný slyší Pastýřův hlas, otevře a nechává vejít všechny ovce, které Pastýř přivádí, všechny, včetně těch, které zbloudily v lesích a které se dobrý Pastýř vydal hledat, aby je přivedl zpět. Tyto ovce nevybírá vrátný, nevybírá je farní asistent či asistentka. Všechny ovce jsou zvány, vybírá je dobrý Pastýř. Také vrátný je poslušný Pastýřově hlasu. Mohli bychom tedy říci, že máme být jako onen vrátný. Církev je vrátnou, nikoli paní Pánova domu.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE

To byla katecheze papeže Františka, který v závěru audience připomněl dvě aktuality.

Pozítří bude Mezinárodní den práv dětí. Je povinností všech chránit děti a jejich dobro klást před jakékoli jiné kritérium, aby nebyly nikdy podrobeny formám otroctví, špatnému zacházení a vykořisťování. Doufám, že mezinárodní společenství bude pozorně bdít nad podmínkami života dětí zejména tam, kde jim hrozí odvod do ozbrojených skupin, a bude také pomáhat rodinám, aby každému chlapečkovi a holčičce bylo zaručeno právo na školní vzdělání a výchovu.

Potom 21. listopadu si církev připomene zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémském chrámu. Při této příležitosti děkujeme Pánu za dar povolání mužů a žen, kteří v klášterech a poustevnách věnují svůj život Bohu. Aby tyto klauzurní komunity mohly plnit své důležité poslání v modlitbě a činorodém mlčení, buďme jim nablízku duchovně i materiálně.

Comments