AKTUALITY‎ > ‎

Svatý otec: Kariérismus je lepra

přidáno: 29. 6. 2013 14:40, autor: Farnost Josefov

Svatý otec: Kariérismus je lepra

Vatikán. Papež František přijal dnes dopoledne členy Papežské církevní akademie, která formuje budoucí diplomaty Apoštolského stolce. Svatý otec oslovil asi 40 studentů a v promluvě k nim načrtnul zásadní rysy této velmi specifické kněžské služby, která – jak řekl – „vyžaduje velkou vnitřní svobodu“, „svobodu od vnitřních ambicí, od možností plánovat budoucnost, ale také určitou svobodu vůči vlastní kultuře a mentalitě za účelem otevření se jiným často vzdáleným kulturám a světům.“

Znamená to především střežit svobodu od ambicí či osobních cílů, které mohou způsobit církvi obrovské škody; neklást na první místo vlastní realizaci nebo uznání, kterých se vám může dostat v církevním společenství nebo mimo ně, nýbrž věc evangelia a splnění svěřené mise. Tato svoboda od ambicí a osobních cílů je pro mne velice důležitá. Kariérismus je lepra! Vyvarujte se prosím kariérismu.

Připravujete se na službu, nikoli na profesi, zdůraznil dále papež. Tato služba vyžaduje vyjití ze sebe, odstup od sebe sama, což lze dosáhnout jedině intenzivním duchovním životem a jednotou života založenou na tajemství Boží lásky a neproniknutelném plánu Božího povolání.

Věnujte velkou péči duchovnímu životu, který je zdrojem vnitřní svobody. Bez modlitby není vnitřní svobody.

Papež František připomněl v této souvislosti postavu bl. Jana XXIII., který před zvolením na Petrův stolec působil v diplomatických službách Svatého stolce, a ve svém Deníku duše (Giornale d´Anima, Cinisello Balsamo 2000, str. 497 a 513) v roce 1948 píše, že „je třeba usilovat o pravdu, spravedlnost a lásku, zejména o lásku. Každý jiný způsob počínání není nic jiného než póza a hledání osobní prestiže, která se vbrzku stane směšnou.“ A když byl Jan XXIII. benátským patriarchou, poznamenal si: „Nyní jsem plně zapojen do pastorační služby. Opravdu vždycky jsem měl za to, že pro církevního hodnostáře musí být takzvaná diplomacie proniknuta pastoračním duchem. Jinak je k ničemu a zesměšňuje posvátné poslání.“ Papež František k tomu dodal:

To je důležité. Dobře poslouchejte: Když je na nunciatuře nějaký sekretář, nuncius, který se neubírá cestou svatosti a nechává se zatáhnout do různých a četných forem světáckosti, stává se směšným a všichni se mu smějí! Prosím vás nebuďte směšní: buďte svatí anebo se vraťte do diecéze jako faráři, ale nestaňte se směšnými na diplomatické dráze, v diplomatickém životě, kde existuje obrovské riziko stát se světákem ve spiritualitě.

Papež František pak obrátil pozornost také k řeholním sestrám, které slouží v budově Papežské církevní akademie:

Chtěl bych říci pár slov také sestrám. Díky, že jste přišly! V řeholním a františkánském duchu plní sestry každodenní službu a jsou dobrými Matkami, které vás provázejí modlitbou, prostými a zásadními slovy a zejména příkladem věrnosti, oddanosti a lásky.

Nakonec zmínil Svatý otec také práci laického personálu a poděkoval za jeho „skryté, ale důležité služby“, které umožňují studentům Papežské církevní akademie věnovat se klidně přípravě na své poslání. 

Comments