AKTUALITY‎ > ‎

Tajemstvím Boha je světlo, které otevírá lidské srdce

přidáno: 3. 2. 2016 2:27, autor: Farnost Josefov

Tajemstvím Boha je světlo, které otevírá lidské srdce

Vatikán. Srdce křesťana je velkorysé, protože je synem velkodušného Otce, a s otevřenou náručí přijímá všechny – kázal dnes papež František v kapli Domu sv. Marty při ranní mši z dnešní liturgické památky svatého Tomáše Akvinského. Spolu s papežem koncelebrovalo několik kněží, kteří slavili padesáté výročí svého kněžského svěcení.

„Tajemstvím Boha je světlo“ – prohlásil v úvodu Petrův nástupce, který komentoval dnešní evangelium (Mk 4,21-25), kde Ježíš mluví o svítilně, která se nedává »pod nádobu nebo pod postel, ale na podstavec«, aby svítila.“

Toto je jeden z rysů křesťana, který křtem obdržel světlo a má jej šířit. To znamená, že křesťan je svědek. Svědectví je jednou ze zvláštností křesťanského postoje. Křesťan, který toto světlo nese, jej má ukazovat, protože je svědek. Když nějaký křesťan raději ukrývá Boží světlo, preferuje vlastní temnoty, jež vstupují do jeho srdce, protože má ze světla strach. Idoly, které jsou temnotami, se mu líbí více, takže něco postrádá a není opravdovým křesťanem. Křesťan je svědek Ježíše Krista, Božího světla, které má dávat na podstavec svého života.

Ježíš říká v evangeliu: »Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno«. „Dalším rysem křesťana – řekl dále papež František – je velkomyslnost, protože je synem velkodušného a přejícného Otce.“

Srdce křesťana je velkorysé. Vždycky je otevřené, není to srdce uzavřené do vlastního sobectví anebo odměřující: »jen odtud a potud«. Vstoupíš-li do tohoto Ježíšova světla, žiješ-li Ježíšovým přátelstvím a necháš-li se vést Duchem svatým, srdce je otevřené, velkorysé... Křesťan tady nezískává, ale ztrácí. Avšak ztrácí, aby získal. A touto - v uvozovkách - »porážkou« svých zájmů, získává Ježíše a stává se Jeho svědkem.

Potom se papež František obrátil ke koncelebrujícím kněžím, kteří si připomínali padesáté výročí svého kněžství:

Je pro mne radostí celebrovat dnes mezi vámi, kteří slavíte padesáté výročí svého kněžství. Padesát let cesty světla a svědectví, padesát let snahy být lepšími a dávat svítilnu na podstavec. Někdy padne, ale jdeme dál, stále v oné snaze šířit štědře světlo, to znamená velkorysým srdcem. Jedině Bůh a vaše paměť ví, kolik lidí jste velkodušně, s otcovskou a bratrskou dobrotou přijali. Kolika lidem poněkud potemnělého srdce jste dali světlo, Ježíšovo světlo. Děkuji vám. Děkuji za vše, co jste učinili v církvi, pro církev a pro Ježíše.

„Kéž vás Pán obdaří radostí – končil papež dnešní homilii - velikou radostí z toho, že jste dobře rozsévali, osvěcovali a měli otevřenou náruč k velkorysému přijetí všech.“ 

Comments