AKTUALITY‎ > ‎

TRVALÝ ZÁZRAK - GUADALUPE - obraz Panny Marie

přidáno: 3. 5. 2014 14:30, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 5. 2014 14:41 ]
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/aktuality/_draft_post/2014%2005%20Panna%20Marie%20Quadalupe.jpg
 TRVALÝ ZÁZRAK  - GUADALUPE   

Obraz Panny Marie – je znám po celém světě. Je 142 cm vysoký a sama postava Panny Marie je 122 cm. Obličej je mírně skloněn a pootočen, jakoby se dívala na prosebníky.

V posledních letech bylo obraz podroben řadě výzkumů vědeckých odborníků. Jejich nálezy jsou senzační a závěr je jednoznačný. Zázrak Mariin, zcela neuvěřitelné skutečnosti, přesahující možnosti lidské techniky provedení obrazu.

Zkoumali experti jako je člen vědecké skupiny laboratoří NASA Prof. Philips Callahan, Dr. Richard Kuhn. (nositel Nobelovy ceny za chemii) Je zde celá řada vědců a odborníků, kteří provedli analýzu. Jejich závěry jsou následující:

1. Obraz se do dnešního dne nerozpadl, i když tilma, ze které je zhotoven je z materiálu, je to hrubý produkt z agáve, z rostliny vláken Maguey. Tilma má životnost nanejvýš dvacet roků.

(Pavel Mráček OP uvádí v knize Zjevení Panny Marie v Mexiku, že když si uvědomíme, že obraz vnikl v okamžiku, kdy indián před biskupem otevřel tilmu, pak tam byla scéna, která je zde zachycena. Plášť se z neznámých důvodů zachoval jako inverzní barevný film ve fotoaparátu a neviditelnou madonu zachytil. Tento závěr podpořil i zástupce firmy Kodak v Mexiku, který v roce l963 prohlásil, že obraz se na plášti se svou podstatou mnohem více podobá fotografii než namalovanému obrazu.)

Profesor Callahan považuje za nemožné, aby si nějaký malíř vybral za podklad pro malbu z takového hrubého materiálu jako je tilma. Malíři vytváří podklad z klihu nebo jiných látek. Zde tomu tak není. Dále udržení látky a barev na ní je po tak dlouhou dobu v tak dobrém stavu naprosto nevysvětlitelné.

1.     Technika „malby“ je podivuhodná. Na látce nejsou nasvícením zjištěny žádné předběžné kresby, jak to činí mistři. Obraz je zhotovený přímo a bez oprav. Nejsou zde žádné tahy štětcem. Technika kladení barev je v dějinách malířství neznámá. Na obraze není barvivo rostlinné, živočišného nerostného původu. Celý známý vědecký svět takovýto systém barvení nezná. Barvy jsou stále živé.

2.     Američan Coley Taylor uvádí: „Když obraz pozorujete z blízka, těžko se dají hvězdy na plášti pozorovat, když z dálky, jsou to zářící hvězdy. Při pozorování z blízka má oděv zelenomodrou barvu, z daleka je tmavomodrý. Růžová barva šatů pozorována z blízka je bledá, z daleka je sytě růžová. Když se na obraz díváte z blízka má normální velikost, když se od obrazu vzdalujete, obraz se opticky zvětšuje.  

3.     Nejpodivuhodnější je oko. Známý oční specialista de Tria Laugoignet zkoumal oko silným oftalmoskopem a zjistil, že se na něm objevuje obraz postavy člověka. To bylo důvodem prozkoumat duhovku pomocí moderní

 

techniky. Používá se při studiu fotografií pořízených z umělých družic. Tento výzkum provedl Ing. Tonsman. Při digitalizaci obrazu rozdělil fotografii na plošky 1 m2 a zvětšit 2500 x. To znamená 2500 světelných bodů.

V zorničce P. Marie můžeme vidět sedícího indiána s dlouhými vlasy. Vedle něho sedí starší plešatý člověk, s bílou bradou, s baskickými rysy, z oka mu padá slza. V této postavě identifikovali španělského biskupa. Vedle něho je vidět mladšího muže, o kterém lze předpokládat, že je to Juan Gonzales, biskupův tlumočník a sekretář. Uprostřed je člověk v mužném věku s bradou a fousy. Je obrácen směrem k sedícímu biskupovi. Je to indián Juan Diego ve chvíli, když otvírá svoji tilmu, ve které donesl biskupovi červené růže. Je vidět i černošku s kučeravými vlasy, muže a ženu i děti.

Obrázek v oku je sestavený tak, že čím byly podstavy blíž k oku, tím jsou větší, a čím byly dál, tím jsou menší.  V oku je vidět 12 osob.

Laboratorním výzkumem se zjistilo, že se oko chová jako živé. (V lidském oku se vytvářejí 3 obrazy, tzv. Purking-Samsonův zákon.)

Dr. Lavoignet zjistil, že když světlo oftalmoskopu dopadne na zorničku oka Panny Marie, zornička se v difúzním světle rozsvítí a vzbudí dojem dutého reliéfu. Tento reflex není možné docílit na rovné ploše a zvláště ne na nepřehledné ploše.

Dr. Javier Torroella Bueno zjistil, že obrysy bradatého muže se reflektují nejenom na nosní straně pravého oka, ale také na spánkové straně levého oka. Roztáhnutí reflektovaných obrazů je přesně podle zákonů zakřivení rohovky.

Dr. Wahiling : Rohovka působí jako konvexní vyduté zrcadlo. Doposud se nikdy nepodařilo vytvořit přesnou reprodukci obrazu ani štětcem, ani kamerou. Kopie nemohou zopakovat tajemnou hru barev.

Prof. Callahan : „Je pozoruhodné, když jeden vědec něco takového říká. Sám za sebe musím říci, že originální obraz je zázrak.“

Podle úsudku odborníků tato miniaturní malba v zorničce je naprosto nevysvětlitelná, protože namalovat takovou miniaturu je lidsky nemožné. Je to jednoduše laboratorně, experimentálně, vědecky zjištěný a dokázaný zázrak Panny Marie.

Tikot Ježíšova srdce on line

Na originálu zázračného obrazu má Panna Maria na svém lůně sedm pásků, které dokázali Aztékové vysvětlit: „Tato žena je v požehnaném stavu.“ Aby se to potvrdilo, prosili věřící v roce 1991 Konferenci biskupů Mexika, aby dali na obraze udělat fonogram, pomocné vyšetření před porodem, pomocí kterého se dá zachytit tlukot srdce ještě nenarozeného dítěte.

V roce 1995 udělal tedy Mario Rojas, profesor papežské university v Mexiku vyšetření a zjistil neuvěřitelný jev: Na obrazu bylo v části lůna P.Marie zřetelně slyšet údery srdce. K tomu ukázaly videozáběry režiséra Johna Birda na tom samém místě pohyby, jaké bývají u ženy v posledním měsíci těhotenství. Po tomto revolučním objevu znovu prozkoumal obraz známý gynekolog Dr. Carlos Fernandez de Castillo. Znovu potvrdil už existující nález.

Světlo z obrazu

Na památku zázračného uzdravení těžce nemocného Juana Bernardina, strýce sv. Juana Diega, kterému se zjevila P.Marie, byl namalován obraz: Naše milá Panna Maria z Guadalupe – Uzdravení nemocných. Obraz byl z pověření Svatého otce dne 16.prosince 1979 slavnostně korunován papežským delegátem, v přítomnosti primase Mexika kardinála Ernesta Ahumadu.

Během čtení papežského dekretu, se najednou ve středu obrazu ukázalo proudící světlo, které jako jasné sluneční paprsky dopadaly na nemocného a lůno P.Marie. Tento výjimečný fenomén trval až do konce četby papežské listiny a byl nafotografován. V této souvislosti je pozoruhodná i skutečnost, že 12. prosince 1531 oznámila Panna Maria Juanovi Bernardinovi své jméno, které aztécky znamená „proudící světlo“.

Událost zjevení v Guadalupe

Poutní místo je součástí města Mexiko City (má dnes 25 milionů obyvatel). Obyvatelé země Mexika v té době byli Aztékové. Měli velikou kulturu a své náboženství, které bylo kruté. Přinášeli bohu (opeřený had) lidské oběti. Na pyramidách obětovali otroky a válečné zajatce tak, že jim rozřízli hruď, vyrvali bijící srdce a nabídli bohu. Pak vypili krev a nakonec oběť snědli. Experti říkají, že to není kanibalizmus , ale projev strachu a bázně před bohem, a v tom viděli to nejvyšší, když život /krev, srdce..) pozřeli.

Do tohoto stavu přišli dobyvatelé Španělé. Dobyvatel Hernán Cortés stanul v Mexiko City dne 8.listopadu 1519. Přišel zcela náhodně a neměl tušení, že podle staré legendy se měl vrátit významný bůh, který odešel a žákům řekl, že přijde v určený den a to ze směru, kde vychází slunce. V ten čas Cortés přišel a Aztékové, císař Montezuma se proto báli proti němu postavit, považovali ho za bílého boha.

Dobyvatel H. Cortés když viděl tu krutost a lidské oběti (jak říkají historici, vyteklo na tomto kontinentu nepředstavitelné množství lidské krve), tak on jim zbořil pyramidy i město a postavil zde křesťanské chrámy. V důsledku toho došlo k náboženskému vakuu. Aztékové odmítali přijmout křesťanství od dobyvatelů.

Pak se však za 10 let stala fantastická událost. Dar Boží milosti tomuto národu.

Stalo se 10. prosince 1531, když indiánskému (muži-57 let) Juanu Diego Cuantilanovi se zjevila na cestě na mši svatou Panna Maria. A poslala ho k biskupovi, aby tam postavil kostelík. A protože nechtěl uvěřit, poslala m u růže v tomto zimním období a k tomu svůj obraz, který namalovalo nebe. To je jeden z největších zázraků, který vědci potvrdili. Ale o tom až jindy. Po této události v nejbližších měsících, do 7 let se nechalo pokřtít 8 milionů Aztéků. Přijali křesťanství a přijali Matku Boží. Dnes 12. prosince slaví Mexičané svůj nevětší svátek ke cti Panny Marie Guadalupské.

Stalo se, že v roce 1921 umístil terorista do kostela přímo pod obraz bombu, která způsobila těžké hmotné škody. Nikdo však nebyl zraněn a obraz zůstal naprosto nedotčený. Později došlo k dalšímu maléru. Když pracovali na čištění okolí, vylila se na obraz kyselina dusičná a opět se nic nestalo. Zůstaly zde jen skvrny jako od vody. Má zvláštní ochranu Panny Marie a nebe.

Je to nejen dar nebe, je to zázrak, ale je zde živá přítomnost božské moci a Mariina (viz živý tlukot srdce, oko působící jako živé).

Z pramenů zpracoval otec Jan Daněk