AKTUALITY‎ > ‎

Válka je úkon víry v peníze, v modly

přidáno: 29. 6. 2013 14:38, autor: Farnost Josefov

Papež František: Válka je úkon víry v peníze, v modly

Vatikán. Papež František dnes v půl desáté dopoledne slavil v kapli Domu sv. Marty mši svatou společně s rodiči italských vojáků, kteří v posledních letech položili život při různých vojenských misích, zejména však v Afghánistánu. Jak uvedl tiskový mluvčí Svatého stolce, eucharistické slavnosti se účastnila asi osmdesátičlenná skupina. Náleželo k ní více než padesát rodinných příslušníků 24 padlých vojáků, dále třináct vojáků, kteří utrpěli zranění, a jejich příbuzní. Se Svatým otcem koncelebroval italský vojenský ordinář, mons. Vincenzo Pelvi, a bylo přítomno také několik vojenských kaplanů.

Účastníci mše svaté pocházeli z různých částí Itálie, která si dnes připomíná založení Italské republiky (1946). Tento svátek se zde tradičně pojí s vojenskou přehlídkou v centru hlavního města a s dalšími manifestacemi, které „vyjadřují závazky občana vůči své vlasti“, řečeno slovy italského vojenského ordináře z úvodního pozdravu Svatému otci.

Papež František pronesl spatra – jako každý den – spontánní homilii k liturgickým čtením deváté neděle v mezidobí a mimo jiné řekl:

Přišli jsme dnes, abychom se modlili za naše zemřelé, zraněné, za oběti onoho šílenství, kterým je válka. Je to sebevražda lidstva, protože zabíjí srdce, zabíjí právě tam, kde je Pánovo poselství, zabíjí lásku. Válka totiž pochází z nenávisti, závisti, z vůle k moci a také – jak častokrát vidíme – ze žádosti po ještě větší moci.

V dějinách také vidíme, konstatoval papež František, že lokální a ekonomické problémy, ekonomické krize, „chtějí pozemští vládci řešit válkou“:

Proč, protože peníze jsou pro ně důležitější než lidé. A válka je právě toto: je to úkon víry v peníze, v modly, idoly nenávisti, modly, které vedou k zabíjení bratří, zabíjení lásky.

V závěru homilie se papež modlil:

Pohleď na nás Pane a smiluje se nad námi, neboť jsme smutní a je nám úzko. Pohleď na naši ubohost a naše trápení a odpusť všem hříchy, protože za každou válkou jsou vždycky hříchy: hřích modloslužby, hřích vykořisťování a obětování lidí na oltáři moci. Pohleď na nás Pane a smiluj se nad námi. Jsme si jisti, že Pán nás vyslyší a dodá nám ducha útěchy.

Končil papež František dnešní homilii.
V přímluvné modlitbě připomněl papež nejenom padlé italské vojáky, nýbrž každého, kdo položil život ve službě míru.

V závěru eucharistické slavnosti všichni přítomní pronesli „modlitbu za Itálii“, napsanou bl. Janem Pavlem II. (15.3.1994). Svatý otec poté každého jednotlivě velmi srdečně a láskyplně pozdravil, uzavírá vatikánský tiskový mluvčí své vyjádření k dnešní dopolední mši svaté papeže Františka. 

Comments