AKTUALITY‎ > ‎

Víra se neuchová zakonzervováním, nýbrž hlásáním

přidáno: 2. 11. 2013 16:22, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 2. 11. 2013 16:23 ]

Papež František: Víra se neuchová zakonzervováním, nýbrž hlásáním

Vatikán. Po sobotním setkání, které manifestovalo krásu rodinného společenství různých kultur a jazyků, se v neděli dopoledne na náměstí sv. Petra sešlo asi 150 tisíc lidí, aby se účastnili mše svaté, kterou na závěr mezinárodního setkání rodin ze 75 zemí světa sloužil Petrův nástupce. Papež František podal tři charakteristiky křesťanské rodiny, totiž rodinu, která se modlíopatruje víru a žije radostí, a mimo jiné řekl:

Druhé čtení nám nabízí další podnět: rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku svého života činí zásadní bilanci a říká: „Víru jsem uchoval“ (2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? Nikoli v trezoru! Nezakopal ji do země, jako onen poněkud líný služebník. Svatý Pavel přirovnává svůj život k boji a běhu. Uchoval víru, protože se neomezil na to, že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a nesl ji daleko. Rozhodně se postavil proti těm, kteří chtěli zakonzervovat, „nabalzamovat“ Kristovo poselství v hranicích Palestiny. Proto přijal odvážná rozhodnutí, šel na nepřátelská území, nechal se provokovat vzdálenými, odlišnými kulturami a hovořil směle a beze strachu. Svatý Pavel uchoval víru, protože ji daroval tak, jak ji přijal, vydal se na periferie a neopevnil se v obranných pozicích.
Můžeme se ptát: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji víru? Držíme si ji pro sebe, ve své rodině jako privátní dobro, jako bankovní konto, anebo se o ni dovedeme dělit svědectvím, přívětivostí a otevřeností vůči druhým? Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, konají všední věci a přidávají do všeho sůl a kvas víry! Uchovat víru v rodině a dávat sůl a kvas víry do všeho každý den.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Svatého otce je ZDE

V závěru eucharistické liturgie pak Svatý otec pronesl zvláštní modlitbu, kterou všechny rodiny světa svěřil Svaté Rodině Nazaretské:

Ježíši, Maria a Josefe, k vám, Svatá Rodino Nazaretská, obracíme svůj žasnoucí a důvěřující pohled; rozjímáme ve vás krásu sdílení pravé lásky a poroučíme vám všechny svoje rodiny, ať se v nich obnoví divy milosti.
Svatá Rodino Nazaretská, přitažlivá školo svatého evangelia: nauč nás napodobovat tvoje ctnosti moudrou duchovní kázní, daruj nám čirý pohled, který dovede rozpoznat dílo Prozřetelnosti v každodenní realitě života.
Svatá Rodino Nazaretská, věrná opatrovnice tajemství spásy: obroď v nás úctu ke ztišení, učiň z našich rodin večeřadla modlitby a přetvoř je na malé domácí církve, obnov touhu po svatosti, podporuj šlechetnou námahu práce, výchovy, naslouchání, vzájemného porozumění a odpuštění.
Svatá Rodino Nazaretská probuď v naší společnosti vědomí posvátného a nedotknutelného charakteru rodiny, nedocenitelného a nenahraditelného dobra. Každá rodina ať je přívětivým příbytkem dobroty a pokoje pro děti a pro staré, pro nemocné a osamocené, pro chudé a potřebné.
Ježíši, Maria a Josefe, s důvěrou vás prosíme a s radostí se vám svěřujeme.

Papež pak poděkoval všem účastníkům setkání rodin, které přišly z mnoha zemí světa, a vyzval ke společné modlitbě Anděl Páně za rodiny celého světa, zejména za ty, které prožívají obzvláštní těžkosti:

Maria, Královno rodin, oroduj za nás! Říkejme společně: Maria, Královno rodin, oroduj za nás! Maria Královno rodin, oroduj za nás! Maria, Královno rodin, oroduj za nás!

Po společné modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal. Comments