AKTUALITY‎ > ‎

Vitalita církve se nevyjadřuje dokumenty a schůzemi

přidáno: 2. 10. 2013 23:54, autor: Farnost Josefov

Papež František: Vitalita církve se nevyjadřuje dokumenty a schůzemi

Vatikán. Nikoli dokonalá organizace a programace, nýbrž „pokoj a radost“ jsou znamením Boží přítomnosti v církvi, řekl dnes papež v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty, když komentoval dnešní liturgická čtení.

Učedníci byli nadšení, měli plány a projekty do budoucna, týkající se organizace vznikající církve, diskutovali o tom, kdo bude největší a bránili konat dobro těm, kdo jednali v Ježíšově jménu, ale nepatřili k jejich skupině (Lk 9,46-50). Ježíš je však překvapí, řekl dále papež, poněvadž přenáší těžiště od těchto diskusí k dětem: „Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší“ (Lk 9,48). Tak mluví dnes o Boží přítomnosti také prorok Zachariáš (8,1-8): nikoli „skvělá organizace“, ani „prosperující, očištěná a dokonalá vláda“, nýbrž staří lidé sedící na náměstích a hrající si děti. Nebezpečím je skartace starých i dětí. A Ježíšovo varování těm, kteří skandalizují děti je tvrdé.

Budoucnost lidu spočívá právě tady, ve starých a v dětech. Lid, který se nestará o svoje starce a svoje děti, nemá budoucnost, protože nebude mít paměť, ani příslib. Staří a děti jsou budoucností lidu. Je běžné, že jsou ponecháváni stranou.. Děti se utiší karamelou či nějakou věcí: dělej a běž. A staré nenechat mluvit, nenechat si od nich radit: jsou staří, chudáci.

Učedníci nechápali - zdůraznil papež:

Já chápu, že učedníci chtěli efektivitu, chtěli, aby církev šla bez problémů vpřed. A to může být pro církev pokušením: funkcionalistická církev! Dobře organizovaná církev, kde je všechno v pořádku, ale chybí paměť a příslib! Taková církev být nesmí, byla by církví boje o moc, byla by církví roztržek mezi pokřtěnými a mnoha dalších věcí, které nastanou, když chybí paměť a příslib.

Vitalita církve, pokračoval papež František, není tedy dána dokumenty a schůzemi, aby „se věci dobře naplánovaly a provedly“. To jsou věci potřebné, ale nejsou „znamením Boží přítomnosti“.

Znamením Boží přítomnosti je - jak říká Pán: »Budou sedat starci a stařeny na jeruzalémských náměstích, pro vysoké stáří každý s holí v ruce. Náměstí budou plná chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát« (Zach 8,4-5). Hra odkazuje na radost, jež je radostí Páně. A ti staří, klidně sedící s holí v ruce, odkazují na pokoj. Pokoj a radost: takové je ovzduší církve.

Končil papež František svoji ranní homilii. Comments