AKTUALITY‎ > ‎

Výzva administrátora královéhradecké diecéze věřícím

přidáno: 11. 3. 2011 2:35, autor: Petr Boháč

Výzva administrátora královéhradecké diecéze věřícím


Výzva administrátora královéhradecké diecéze věřícímPřihlášení se k církvi během sčítání je důležitým a zodpovědným činem křesťana.
Drazí diecezáni,
v souvislosti s nadcházejícím sčítáním lidu 25. a 26. března 2011 Vás vyzývám, abyste se zodpovědně přihlásili k římskokatolické církvi. Jde jednak o vyznání naší víry, našich nejhlubších postojů, za které bychom se neměli stydět ani se obávat následků z vyznání. A jednak jde i o praktické důsledky tohoto přihlášení se k víře či církvi. Naším společným úsilím je, aby církev nadále spoluvytvářela naši společnost a podílela se na jejím směřování k dobru a obecnému blahu. Pravdivé údaje, uvedené při sčítání lidu, jsou podstatným předpokladem pro to, aby církev a její společenská role byly brány vážně a křesťanství bylo respektováno ve veřejném životě.
 
+ Josef Kajnek, biskup – administrátor královéhradecké diecéze
9. 3. 2011, Hradec Králové
Comments