AKTUALITY‎ > ‎

Vztah k islámu má jen dvě alternativy: válku anebo dialog - říká kardinál Tauran

přidáno: 27. 2. 2016 14:54, autor: Farnost Josefov

Vztah k islámu má jen dvě alternativy: válku anebo dialog - říká kardinál Tauran

Švýcarsko. V současné době neexistuje jiná alternativa než válka nebo dialog s islámem. Osobně se kloním k dialogu, prohlásil na setkání evropských biskupů ve sv. Mořici předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. Kard. Jean Louis Tauran zdůraznil, že dialog s muslimy je dnes navýsost nezbytný, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě proto, že naprostá většina muslimů se neztotožňuje s barbarskými činy teroristů, a dále proto, že pokračování v dialogu navzdory kontextu pronásledování může být znamením naděje. Pro agenturu SIR (15.5.2015) francouzský kardinál uvedl: „Stále se mne ptají, proč naléhám na dialog, když vidíme tragické skutky konané tzv. Islámským státem. Odpovídám: Čím je dialog obtížnější, tím více je potřebný. Není jiná alternativa: Buď válka, nebo dialog.“

Podle kardinála Taurana si islamistický fundamentalismus razí cestu Evropou, poněvadž splňuje požadavky mladých lidí na radikálnost víry: „Myslím, že mladí muslimové jsou velice hrdí na své náboženství, zatímco my, křesťané, musíme do svých životů navrátit hluboký smysl pro víru“, pokračuje pro katolickou agenturu. „Mezináboženský dialog je příležitostí k prohloubení vlastní víry, nelze jej pouze nějak dvojznačně načrtnout. V tomto smyslu pomáhá proti synkretismu.“ Z tohoto důvodu je neodkladně nutné učit obsahům víry, podotýká předseda vatikánského úřadu, jak na to upozornilo významné magisterium Benedikta XVI. „Víra není emoce a Ježíš není mýtus. Ježíš žil v určitém úseku dějin a na přesně vymezeném území…A mluvil“, říká kard. Tauran.

Také islám musí čelit stávající radikalizaci procesem modernizace, o jehož nezbytnosti jsou přesvědčeni mnozí mladí evropští imámové, vysvětluje dále. „Klíč k obratu spočívá ve školách a univerzitách. Ty mají v rukou nezbytné nástroje, abychom nezůstávali pod vlivem barbarů, kteří nepředstavují islám, ale naopak náboženství deformují. Někteří lidé si dnes dokonce myslí, že islám je totožný s válkou. Pro muslimy je něco takového velice ponižující. Sdílíme jejich utrpení, protože takovéto zhanobení náboženství musí být strašné.

Kardinál římské kurie naléhá na překonání terorismu kulturními „zbraněmi“: „Krize dnešního světa je v zásadě kulturní. Nebyli jsme schopni předat hodnoty a naši mladí lidé jsou dědici bez dědictví a stavitelé bez vzorů. Máme povinnost předat jim nezměrné umělecké, literární i vědecké bohatství lidstva“, uvádí pro zpravodajskou agenturu. Evropským občanům a věřícím francouzský kardinál ze švýcarské konference vzkazuje: „V prvé řadě nepodléhat strachu, protože právě to si teroristé přejí. Musím zůstat jednotní a vydávat svědectví víry – osobní i komunitní – tak, aby bylo patrné, že křesťané i muslimové důsledně žijí podle toho, čemu věří. Dobro je totiž nakažlivé...“

A zatímco se evropskými katolickými komunitami šíří islamofobie, vatikánský kardinál staví před evropské křesťany trojí výzvu: „Za prvé, výzvu identity: musíme si být vědomi obsahu své víry. Za druhé, výzvu alterity. Tedy: druhý člověk, i když se ode mne liší, není nezbytně nepřítel nebo konkurent, nýbrž bratr nebo sestra, kteří stejně jako já putují k Bohu. A konečně: výzva pluralismu. To znamená přijmout skutečnost, že Bůh pracuje v každé lidské bytosti. V podstatě se jedná o to akceptovat Boha jako mnohem mocnějšího partnera než jsme my navzájem“, vyslovil na okraj dvoudenního setkání evropských biskupů na téma dialogu s islámem kard. Jean Louis Tauran. 

Comments