AKTUALITY‎ > ‎

Zemřel bývalý josefovský a jasenský farář Mons. Josef Tajchl (1935-2014)

přidáno: 31. 3. 2014 1:03, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 31. 3. 2014 1:03 ]
Zemřel Mons. Josef TajchlVe čtvrtek 27. března zemřel Mons. Josef Tajchl. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 4. dubna v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

 

Mons. Josef Tajchl sloužil vytrvale Božímu lidu od kněžského svěcení 23. června 1963 až do svých 79 let v mnoha farnostech královéhradecké diecéze. V poslední době vypomáhal jako farní vikář v Kutné Hoře.

 

Zároveň měl jako spirituál na starosti formaci pro trvalých jáhnů. V lednu 2001 byl jmenován kaplanem Jeho svatosti.

 

Rozloučíme se s ním při slavení Eucharistie v pátek 4. dubna 2014 v 11 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře a jeho tělo pak uložíme do kněžského hrobu.

 

Parte zde


Nekrolog  Zemřel  bývalý josefovský a jasenský farář Mons. Josef Tajchl (1935-2014)

 

Josefov/Kutná Hora -Ve čtvrtek 27. března 2014 zemřel v Kutné Hoře ve věku 79 let Mons. Josef Tajchl, který působil pět let  jako katolický kněz ve farnosti Josefov a Jasenná (14.11. 1997 až 30.6. 2002). Na své vlastní náklady opravil střechu josefovské fary v Duškově ulici čp. 77 (2000), finančně se podílel na opravě jasenského kostela sv. Jiří (červen 2002), vysvětil nový kříž v sobotu 11.8. 2001 za původní litinový a báň  spadlé za vichřice z věže josefovského kostela v noci z 21. na 22.srpna 2000, zorganizoval oslavy 190 let od založení chrámu Nanebevstoupení Páně v Josefově v sobotu 8. září 2000, podpořil úmysl Klubu přátel Josefova  odhalit pamětní desku mons. Antonínu Sýkorovi v josefovském kostele v sobotu 20. července 2002 atd.

 

Josef Tajchl, narozený 24. března 1935 v Komorovicích, farnost Mladá Bříště na Pelhřimovsku, maturoval v roce 1953 na Gymnasiu v Humpolci. Pět  let pracoval v n.p. Agrostoj v Pelhřimově jako dělník, později v odbytu. Teologii vystudoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích v letech 1958-1963. Na kněze byl vysvěcen v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích dne 23. června 1963 a následující den, na svátek sv. Jana Křtitele sloužil svou první mši svatou (primici). Od té doby, pokud mu to komunistický režim dovolil, sloužil jako kněz až do svých 79 let na několika  místech královéhradecké diecéze. Například  v Letohradě 1972-1977, kdy  mu byl dne 1. února 1977 odňat státní souhlas a byl odsouzen k podmíněnému trestu jako nepřítel socialistického zřízení. Pracoval potom na rodné Vysočině jako dělník ve skladu hutního materiálu v Humpoleckých strojírnách.. Tři roky měl zakázáno vykonávat kněžskou službu. . Později  působil 3 roky  jako kaplan v Náchodě (1980-1983), pak mu bylo svěřeno pět farností na Jičínsku a i zde mu byl odňat státní souhlas a musel, tak jako mnoho jiných katolických kněží, vykonávat jen dělnické profese. Pracoval jako údržbář v obci Chomutice a tam se setkal s nynějším pomocným biskupem mons. Josefem Kajnekem. Protože mu bylo zakázáno působit ve Východočeském kraji., byl ustanoven administrátorem v malé vesnici Bykáni ve Středočeském kraji nedaleko Kutné Hory, kde navázal bratrská přátelství se statečným biskupem Karlem Otčenáškem, nezapomenutelným ThDr. Josefem Zvěřinou i P. Vojtěchem Kodetem, současným převorem karmelitánů. Na tato setkání a prohlubování studia teologie velmi rád vzpomínal.Vždyť patřil k mnoha a mnoha katolickým kněžím, kteří měli těžky život za komunistické totality, a z vlastní zkušeností poznal problémy katolické církve v ilegalitě. Teprve v roce 1990 byl plně rehabilitován. V roce 1990 poslal biskup K. Otčenášek P. Josefa Tajchla opět do Náchoda, kde působil více než sedm let (1990-97) a od 14. listopadu 1997 do 30. června  2002  ve farnosti Josefov  a Jasenná na Jaroměřsku. Jeho první slova v josefovském kostele dne 14. listopadu 1997 byla, když se nám představoval: “Nikdy jsem si žádnou farnost nevybíral, vždy jsem šel  tam, kam mě církev poslala a všude jsem byl rád. Nemám žádný titul. V době totality se bohoslovcům neudělovaly. Nejraději se představuji slovy I. knihy Mojžíšovy: „Jsem Josef, Váš bratr.“ Hned si jako charismatická osobnost získal svým srdečným a upřímným  přístupem srdce  farníků u nás v  Josefově  i v Jasenné.

Za příkladnou duchovní službu, pracovitost a věrnost Vatikánu ho  papež Jan Pavel II. poctil udělením čestného titulu monsignore (= italsky „můj pán“, tedy „papežský kaplan“,31.1. 2001). Mons. Josef Tajchl je už třetím nositelem tohoto titulu v josefovské farnosti po Mons. Metoději Kubáňovi (1885-1942), generálu duchovní správy umučeném v nacistickém koncentračním taboře Dachau. Druhý byl mons. Antonín Sýkora (1912-1993), „kněz svatého života“, jak ho označil pan arcibiskup mons. Karel Otčenášek, Dr. h.c.,

Závěrem lze říci, že  P. Josef Tajchl svou laskavostí, vstřícností,  i veřejnou angažovaností  si během takřka pěti let služby v josefovské a jasenské farnosti získal  lásku svých farníků. Za vše mu patří  náš  upřímný dík.. Jako 67letý ze zdravotních důvodů z Josefova odešel do Kutné Hory, kde až do své smrti v 79 letech vypomáhal v duchovní službě . Pohřeb měl v pátek 4.4.2014 ve farním kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře od 11. hodiny  a jeho tělo po mši svaté a obřadech pak uložili do kněžského hrobu na místním hřbitově.

 PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř neděle 30.3.2014