AKTUALITY‎ > ‎

Zemřel P. Petr Koutecký

přidáno: 29. 10. 2011 15:54, autor: Petr Boháč

Zemřel P. Petr Koutecký

27.10.2011, 13:57


Ve středu 26. října 2011 ve věku nedožitých 51 let odešel jezuitský kněz Petr Koutecký. Poslední rozloučení se koná při mši svaté v pátek 4. listopadu 2011 v 11.00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze-Zbraslavi. Ve 14.00 hodin bude jeho tělo uloženo do hrobu na Olšanských hřbitovech.

Petr Koutecký se narodil 26. prosince 1960 v Praze a pokřtěn byl v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Po střední škole pracoval jako dělník, sanitář a mechanik. V roce 1982 vstoupil tajně do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a v roce 1985 složil první sliby.

V letech 1983 až 1988 vystudoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Tomáška 25. června 1988 v Praze a působil pak v duchovní správě u sv. Václava na Smíchově a v Praze-Kunraticích. V letech 1990-1992 sloužil u sv. Ignáce v Praze, poté v duchovní správě v Jáchymově, čtyři roky u Božského Srdce v Hradci Králové na Pražském Předměstí a krátce u Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Od roku 1996 byl administrátorem a farářem v Praze-Zbraslavi, odkud později spravoval i Zlatníky a Dolní Břežany, na čas krátce také Slapy a Štěchovice a v poslední době Vrané nad Vltavou a Zvoli. Od roku 1996 nadto pravidelně sloužil u Školských sester de Notre Dame v Praze-Krči a v roce 2005 byl pověřen službou vikáře II. pražského vikariátu.

První zprávy o náhlém onemocnění se objevily v první polovině července. Byl mu diagnostikován zhoubný nádor na mozku. Po hospitalizaci na neurologii a dalších vyšetřeních se bohužel ukázalo, že mu lékaři už v jeho vážném zdravotním stavu nebudou schopni pomoci. V posledních týdnech života nesl otec Petr statečně, trpělivě a odevzdaně kříž utrpení. Zemřel v nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem v Praze 26. října okolo 10.45 hodin. (www.jesuit.cz)

Úmrtní oznámení (dokument Adobe PDF)Úmrtní oznámení


Comments