AKTUALITY‎ > ‎

Zlo existuje, ale Bůh je mocnější

přidáno: 29. 6. 2013 14:41, autor: Farnost Josefov

Papež František: Zlo existuje, ale Bůh je mocnější

Vatikán. Sedmdesát tisíc věřících dnes zaplnilo Svatopetrské náměstí, aby se účastnili již dvanácté generální audience papeže Františka. Petrův nástupce otec projížděl jejich zástupem již tři čtvrtě hodiny před oficiálním zahájením a pod horkým římským sluncem zdravil poutníky, žehnal jim a zejména se skláněl k dětem. Svatý otec poté pokračoval v katechezích o církvi – tak, jak ji nahlíží II. Vatikánský koncil. První se věnovala církvi jakožto rodině Boží (29.5.2013), dnes se zaměřil na církev jako Boží lid. V samotném závěru pak papež řekl:

Drazí bratři a sestry, být církví, být Božím lidem podle nezměrně dobrotivého plánu Otcova znamená zvěstovat a přinášet Boží spásu do tohoto našeho světa, který je často zmatený a potřebuje povzbuzující odpovědi, které dodají naději a nový rozmach na cestu. Církev ať je místem Božího milosrdenství a naděje, kde každý může cítit, že je přijímán, milován, dostává se mu odpuštění a povzbuzení k dobrému životu podle evangelia. A aby druhý mohl cítit, že je přijímán, milován a dostává se mu odpuštění a povzbuzení, musí mít církev dveře dokořán, aby mohli vejít všichni. A my musíme z těchto dveří vyjít a hlásat evangelium.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka ZDE

V samém závěru generální audience opětovně poukázal na zhoubný jev dnešní společnosti, kterým je novodobé otroctví. Učinil tak v souvislosti s dnešním Světovým dnem proti dětské práci, který vyhlásila Organizace spojených národů:

Celý svět si dnes připomíná Světový den proti dětské práci, který chce zvláště upozornit na využívání dětí k domácí práci. Tento odsouzeníhodný jev se vyskytuje ve stále větší míře – zejména pak v chudých zemích. Oběťmi této skryté formy vykořisťování, často spojené se sexuálním zneužíváním, týráním a diskriminací, jsou miliony mladistvých, hlavně dívek. Je to skutečné otroctví!
Velice si přeji, aby mezinárodní společenství uvedlo do chodu opatření, která by s ještě větší účinností řešila tuto ránu dnešní společnosti. Všem dětem musí být umožněna hra, studium, modlitba a růst ve vlastních rodinách – to vše v harmonickém, láskyplném a klidném kontextu. To je právo každého dítěte a zároveň naše povinnost. Mnozí lidé namísto hry děti zotročují – a to je pravé neštěstí. Klidné dětství je zárukou toho, že děti budou s důvěrou pohlížet na život a na budoucnost. Běda tomu, kdo v nich udusí radostné vzepětí jejich naděje!

Vyzýval a varoval Svatý otec v závěru dnešní generální audience. 

Comments