BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 23. 7. 2017 - 16. neděle v mezidobí

přidáno: 22. 7. 2017 16:07, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 22. 7. 2017 16:08 ]


NEDĚLE 9.-23. 7. 2017 - 13-15. neděle v mezidobí

přidáno: 22. 7. 2017 16:06, autor: Farnost Josefov


NEDĚLE 2. 7. 2017 - 13. neděle v mezidobí

přidáno: 1. 7. 2017 15:04, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 1. 7. 2017 15:04 ]


Modlitba věřících 
13. neděle v mezidobí, cyklus A 
2. 7. 2017 

Bůh je náročný, ale současně vnímá potřeby lidí, jak naznačilo první čtení. Proto mu s důvěrou předložme své prosby:

1. Prosme za pronásledované křesťany a za ty, kdo pro víru v Krista trpí.[1]
2. Prosme o požehnání všem prázdninovým aktivitám, které směřují k růstu ve víře a službě druhým.[2]
3. Prosme o nalezení morálního a funkčního řešení uprchlické vlny do Evropy, ale také do afrických zemí.[3]
4. Prosme za Rusko a Turecko a jejich obyvatele, aby nalezli cestu k získávání pravdivých informací o světě i vlastní zemi.[4]
5. Prosme o slušné podnikatelské prostředí v naší zemi a ochranu proti neférovým praktikám v konkurenčním boji.[5]
6. Děkujme Bohu za dobré a kvalitní učitele a prosme o požehnání pro jejich další práci a podmínky, ve kterých pracují.[6]
7. Prosme o ochranu a dar skutečného odpočinku během dovolených a prázdnin pro bratry a sestry z našeho společenství.

Bože, tvou přízní roste naše síla. Prosíme tě, nauč nás milovat tě a pomoz nám, abychom žili pro tebe ve spojení s Kristem.[7] Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Svatý stolec k případu čínského biskupa násilně oddáleného z úřadu.
[2] JUMP - tábor pro mládež. Letní tábor pro mladé křesťany
[3] Nedovolme lodím s uprchlíky vůbec zakotvit u evropských břehů, vyzval rakouský ministr zahraničí. Uganda refugee crisis fundraising fall short of hopes at $358 mn
[4] Největší historickou osobností je Stalin, míní Rusové. V tureckých školách se žáci přestanou učit o evoluci.
[5] Šikanování firem by mělo skončit.
[6] Petice tisíců učitelů proti kariérnímu řádu zabrala.
[7] 13. neděle v mezidobí – cyklus A, žalm a druhé čtení.

NEDĚLE 25. 6. 2017 - 12. neděle v mezidobí, slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, cyklus A

přidáno: 24. 6. 2017 13:00, autor: Farnost Josefov

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Slavnost Nejsvětější Trojice (A)

Bůh je plný slitování, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a plni naděje volejme: Pane, smiluj se. (Ex 34,6)  

Modleme se za ty, jejichž víru okolí nechápe nebo se jí vysmívá.

Modleme se za ty, kdo žijí v zajetí falešných představ o Bohu a nemohou v něj doufat.

Modleme se za všechny, kdo mají moc a vliv a jsou odpovědni za mír a blaho národů.

Modleme se za ty, kdo hledají práci nebo vhodné studium, a také za ty, kdo nejsou

schopni zajistit živobytí svých rodin.

• Modleme se za lidi, kteří se uzavřeli do svého sobectví a nikoho nemilují.

Modleme se za naše společenství a za naše město: za věřící i hledající,

za horlivé i lhostejné, za šťastné i zoufalé.

 Pane, putuj uprostřed nás a vyslyš naše prosby za celé lidstvo. Neboť tys naše útočiště a síla, tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. (Ex 34,8)

NEDĚLE 11. 6. 2017 - slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A

přidáno: 10. 6. 2017 16:07, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 6. 2017 16:07 ]


Modlitba věřících 
Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A 
11. 6. 2017 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna za nás[1]. Proto mu svěřme své modlitby:

1. Prosme o prohloubení víry v Boha, který je milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný.[2]
2. Prosme za budoucnost Evropy, ochranu křesťanských hodnot a odvahu odhalovat falešné naděje.[3]
3. Prosme za představitele národů, aby se s rozhodností zasadili o skoncování obchodu se zbraněmi, jemuž padá za oběť mnoho nevinných lidí.[4]
4. Prosme o zastavení politických, vojenských a rozvratných aktivit spojených s novým uspořádáním Arabského poloostrova.[5]
5. Prosme za chudé země Afriky, o jejichž bohatství a nadvládu usilují velké státy.[6]
6. Prosme o požehnání přírodě, dostatek vláhy a ochranu před nebezpečnými výkyvy počasí.[7]
7. Prosme o milost Ducha svatého, abychom ve své víře porozuměli a odpověděli na tajemství vnitřního Božího života.

Bože, vyznáváme, že jsi pro nás tajemstvím. Ale věříme, že skrze svoji milost, lásku a společenství[8] jsi nám blízko. Přijmi naše prosby a pomoz nám svou mocí. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A, evangelium Jan 3,16.
[2] Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A, 1. čtení Ex, 34,6.
[3] Volby v Británii. Parlamentní volby ve Francii rozhodnou o Macronově politice. Rusko brání naše tradiční hodnoty, myslí si část Čechů. Většina by si Kreml přála jako garanta bezpečí, ukázal průzkum.
[4] Apoštolát modlitby na červen: Zamezit obchodu se zbraněmi.
[5] Za katarskou krizi mohou ruští hackeři, tvrdí americké tajné služby. V íránském parlamentu zaútočili teroristé.
[6] Zplundrovaná příroda a čínské gangy. Ghana bojuje s černou těžbou zlata i výhrůžkami z Pekingu.
[7] Kritický nedostatek vody se může opakovat. Obce rychle řeší nové vrty.
[8] Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A, 2. čtení 2 Kor 13,13.

NEDĚLE 4. 6. 2017 - slavnost Letnic - seslání Ducha svatého, cyklus A

přidáno: 3. 6. 2017 15:59, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 6. 2017 16:01 ]Modlitba věřících 
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus A 
4. 6. 2017 

Kristus říká: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“[1] V síle tohoto poslání prosme za spásu celého světa:

1. Prosme o dary Ducha svatého pro všechny, kteří přijmou v tyto dny svátost biřmování.
2. Prosme za politiky, kteří mohou ovlivnit migraci do Evropy.[2]
3. Prosme o vítězství Božího pokoje pro oblasti Blízkého Východu a také Súdánu.[3]
4. Prosme o ochranu pro přírodu ničenou neuváženými zásahy člověka, aby nebyly vyčerpávány přírodní zdroje a ohrožováno klima naší planety.[4]
5. Prosme za naše média, za ochranu svobody slova, úctu k pravdě a k důstojnosti každého člověka.[5]
6. Prosme o Boží požehnání pro všechny účastníky i organizátory Noci kostelů.[6]
7. Prosme o nové vylití Ducha svatého pro naše společenství.

Bože, děkujeme ti za dar Ducha svatého, neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.[7] Veď nás, abychom v síle tohoto daru dospěli do tvého království. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus A, evangelium.
2] Itálie čelí rekordnímu náporu migrantů.
[3] The triumph of Iran’s liberals. Bomba zabila ve vládní čtvrti v Kábulu 90 lidíSudan bans Egyptian imports: state media. Prodávejme zbraně kamkoliv. Kam zamíří, nás trápit nemusí, tvrdí Zeman.
[4] Getting serious about overfishing. V Česku se pátrá po bakterii, která na jihu Evropy ničí kilometry plantáží. Trump chce odstoupit od klimatické dohody, tvrdí agentury.
[5] Mediální prostředí v Česku neohrožuje demokracii, konstatovala Evropská komise.
[6] Noc kostelů 2017.
[7] Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus A, druhé čtení.

NEDĚLE 28. 05. 2017 - 7. neděle velikonoční, cyklus A - Farní pouť Nanebevstoupení Páně

přidáno: 27. 5. 2017 14:31, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 5. 2017 14:32 ]Modlitba věřících 
7. neděle velikonoční, cyklus A 
28. 5. 2017 

Apoštolové společně s Ježíšovou matkou setrvávali v modlitbě a vyprošovali si dar Ducha svatého.[1] Spojme se v modlitbě podobně i my:

1. Prosme o dary Ducha svatého k rozlišení Boží vůle o konkrétní cestě církve, zvláště v Číně.[2]
2. Prosme o zastavení všech zločinů proti lidskosti, ať se odehrávají na dětech, ženách či v podobě terorismu.[3]
3. Prosme, aby Bůh zmařil všechny plány Zla zaměřené na podkopání míru a bezpečí ve světě.[4]
4. Prosme za lidi, kteří utíkají před válkou či extrémními klimatickými podmínkami.[5]
5. Prosme o vítězství pravdy a spravedlnosti, které jsou často zatemňovány a maskovány v politice i v závažných kauzách.[6]
6. Prosme o nalezení kvalitních nabídek vzdělání a práce mladým lidem nemajícím perspektivu uplatnění.[7]
7. Prosme o dary Ducha svatého pro naše společenství i celou naši diecézi.

Bože, ty jsi naše světlo a naše spása, ty jsi záštita našeho života. Daruj nám svého Ducha, abychom směli přebývat v tvém domě a požívat tvé něhy.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 7. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 1,12-14.
[2] Papež: 24. května se duchovně spojíme s katolíky v Číně.
[3] Sebevražedný útok na koncertu pro náctileté v Manchesteru: 22 mrtvých včetně dětí. Útočník z Manchesteru: mladík plný hněvu. Teroristé zakládají buňky v zemích bývalého Sovětského svazu, oznámila ruská tajná služba. Při bombových útocích v Iráku zahynulo téměř 40 lidí.
[4] KLDR potvrdila "úspěšný" test rakety. Experti dohlížející na sankce proti KLDR jsou terčem hackerů. Írán bude své rakety testovat dál a nikoho se ptát nebude, řekl Rúhání. V Německu rozbili rozsáhlou zločineckou síť, má jít o chapadlo evropské mafie. Západ hledá, jak zastavit teror. NATO i EU mají omezené možnosti a státy zase nechtějí sdílet důležité informace.
[5] Angola feels pressure of DR Congo refugees. JAR vyhlásila stav přírodní katastrofy.
[6] Jste zkorumpovaná pakáž! Kajínek se po 23 letech dočkal milosti.
[7] EU bojuje proti terorismu v afrických slumech. Mladé lidi bez vyhlídek vzdělá, nebudou pak kořistí pro radikály
[8] 7. neděle velikonoční – cyklus A Žalm 27.

NEDĚLE 21. 05. 2017 - 6. neděle velikonoční, cyklus A - BIŘMOVÁNÍ

přidáno: 20. 5. 2017 13:40, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 20. 5. 2017 13:41 ]


Modlitba věřících 
6. neděle velikonoční, cyklus A 
21. 5. 2017 

Tak jako v apoštolských dobách[1] i dnes Bůh chce konat mocné činy. Proto mu s důvěrou svěřme své modlitby.

1. Prosme o působení Ducha svatého, aby svět viděl velké Boží skutky a uvěřil evangeliu.[2]
2. Modleme se za vyřešení současné vládní krize a za šíření demokracie založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti.[3]
3. Prosme o ukončení bojů ve Středoafrické republice a teroru v Sýrii a Iráku.[4]
4. Prosme za politiky, kteří svým jednáním ohrožují vlastní země.[5]
5. Prosme o nalezení způsobu, jak ochránit kybernetickou křehkost moderních systémů.[6]
6. Prosme o schopnost společnosti odmítat eticky nepřijatelné zacházení s embryi a lidským tělem.[7]
7. Prosme o dary Ducha svatého pro 14 bratří a sester, kteří dnes navečer zde v kostele přijmou svátost biřmování.

Dobrý Bože, ty podivuhodně jednáš s lidmi. Neodmítej naše prosby a neodnímej nám svou lásku.[8] Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Srov. 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8.
[2] Srov. 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8.14-17.
[3] ČBK: Vyzýváme k modlitbě za aktuální dění v naší zemi.
[4] Stovky mrtvých a lidé hledající útočiště na misijních stanicích. Víkendový útok křesťanské milice ve Středoafrické republice si vyžádal 115 mrtvých. Islámský stát soustřeďuje experty na chemické zbraně, plyn už používá v Mosulu.
Damašek popravuje desítky vězňů denně, podle snímků postavil ve věznici krematorium.
[5] Trump vyzradil Lavrovovi přísně tajnou informaci o Islámském státu, napsal deník. Hedvábná stezka je důkazem nové světové politiky Číny. Povede to k oslabení demokracie, tvrdí sinolog.
[6] Stopy vyděračského viru, který napadl počítače ve 150 zemích, vedou k hackerům Severní Koreje…
[7] Svatý otec: Žádný vědecký cíl neospravedlňuje ničení lidských embryí. Mám jít na výstavu lidských těl The Body exhibition?

NEDĚLE 14. 05. 2017 - 5. neděle velikonoční, cyklus A

přidáno: 13. 5. 2017 15:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 5. 2017 15:33 ]


Modlitba věřících 
5. neděle velikonoční, cyklus A 
14. 5. 2017 

Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.[1] Proto mu svěřme své modlitby:

1. Prosme o nové kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními.[2]
2. Prosme za země třetího světa, kde hrozí epidemie či politická nestabilita, zvláště za Jemen a Venezuelu.[3]
3. Prosme o vyřešení politické situace v naší zemi a o příchod důvěryhodných osobností do české politiky.[4]
4. Prosme o snížení škod způsobených nepříznivým počasím.[5]
5. Prosme za rodiny, které se ocitly v nouzi, dluzích a dluhové pasti.[6]
6. Prosme za jáhny, aby byli plní Ducha svatého a moudrosti.[7]
7. Prosme o posílení role otců při předávání víry dětem.
8. Prosme za matky, aby si vážily daru mateřství.

Bože, ty jsi nás učinil živými kameny pro duchovní chrám.[8] Veď nás, aby se tvé slovo a spása šířily stále více.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 2. čtení 1 Petr 2,9.
[2] Apoštolát modlitby s papežem Františkem na květen 2017.
[3] Lékaři bez hranic: V Jemenu se objevily stovky případů podezření na choleru. Už 37 mrtvých. Zastřelili vůdce studentů, na vládu Venezuely prší kritika... Health of Nigeria's president stokes governance concerns.
[4] Lidé demonstrovali proti Babišovi a Zemanovi. Načasoval bych to před ten jejich sněm socanský, udílí na nové nahrávce instrukce Babiš.
[5] Noční mráz spálil na jihu Moravy vinou révu, škody jdou do stovek milionů. Včelaři nacházejí kvůli zimě desítky mrtvých včel. Letošní sezóna prý bude jednou z nejhorších. Ovocnáři a zelináři v ČR jsou zoufalí. Nová vlna mrazů napáchala…
[6] Charita ČR upozorňuje na nebezpečí dluhových pastí. Čechů v osobním bankrotu ubývá. Pomohl růst ekonomiky, mezd a pokles nezaměstnanosti. Dělníci, sekretářky, řidiči. Digitalizace a robotizace připraví o práci 400 000 lidí do roku 2030.
[7] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 1. čtení Sk 6,3.
[8] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 2. čtení 1 Petr 2,5.
[9] Srov. 5. neděle velikonoční – cyklus A, 1. čtení Sk 6,7.Dětská mše Josefov 14. 5. 2017

Vstup:

1. Dlouho již hřích tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel.

Než tvůj hlas nás do království vítal, pak nám brány otevřel.

Ref: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja.

2. Dlouho již lid zraňoval tvou lásku, dlouho již nenáviděl,

život svůj tak snadno dával v sázku, nářek dětí neslyšel.

3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již tě odmítal.

Přišel čas, aby k tobě se zas vracel, dík svému tvůrci aby vzdal.


Před evangeliem:

1.    Pojďte ke mně všichni,

       kteří pracujete,

       pojďte ke mně všichni,

       kdo jste obtíženi.

 

2.     A já vám, praví Pán,  

já vám odpočinek dám, 

a já vám, praví Pán,   

já vám odpočinek dám.

Obětování:

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb,

   přijmi, Pane, z našich vinic víno,

   z našich polí chléb, z našich vinic víno,

   chléb a víno- spásy znamení.

 

   Přijmi, Pane ze svých polí chléb,

   přijmi, Pane, ze svých vinic víno,

   ze svých polí chléb, ze svých vinic víno,

   ať nás tvojí mocí promění.

 

R: /:Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.

   V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/

 

2. Díky za krev za nás prolitou,

   díky za tvou oběť, Pane, díky,

   vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž,

   díky, že nám sebe nabízíš.

 

   Díky, že jsi přijal úkol svůj,

   žes šel plnit vůli otce svého,

   z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,

   každý člověk je teď Boží syn.

 

R:                            3.=1.


Přijímání:

 

Tobě patří chvála, čest a sláva,

 my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán!

 

 Vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král,

 ty jsi tolik nádherný, celý svět se ti klaní.

 

 Neboť tvé je království, moc i sláva navěky,

 v tvém jménu je síla, ty jsi alfa, omega.

 [: Ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj:]


Závěr:

Ref: Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, Panno přesvatá, celá sluncem oděná,

Korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, jsi jistý přístav náš, jsi spásy jitřenkou.

 

1. Úžasná je Tvá krása, ó, Panno pokorná, odpovíš slovu Páně: Staň se vůle Tvá.

Lůnem spásy se stáváš nám z Evy zrozeným, jásot zní v nebesích nad Božím vtělením.

 

2. Místo své neopouštíš u nohou Synových, zkoušená bolestí, chraň víru dětí svých.

Z pramenů Boží spásy žíznivým nabíráš. Kříž, který objímáš, nám nebe otvírá.

 

3. Jméno tvé jasně září nádherou nesmírnou, Královnou andělů a jitřenkou tě zvou.

Radostí Eva jásá, chválu vzdá stvoření, v lásce Tvé odkrývá se příslib spasení.

 

4. Bůh tě vzal do své slávy, ozdobil korunou, krásu tvou vyvýšil, jsi naší Královnou.

Věrně nás doprovází srdce Tvé mateřské, projdi s námi až k trůnu slávy nebeské.

 

Po májové pobožnosti:

1. Máš v duši píseň andělských zvonů,

máš v duši bolest, těch nejkrásnějších tónů.

Máš v sobě sílu, po které se touží,

máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží.

 

R. Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá,

Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá.

 

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí,

máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,

máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají,

máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají.

 

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,

žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň,

kytice veršů nejkrásnějších květů,

patří Tobě, Maria, Božímu světu.

NEDĚLE 07. 05. 2017 - 4. neděle velikonoční, cyklus A

přidáno: 6. 5. 2017 14:28, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 5. 2017 14:28 ]

Modlitba věřících

4. neděle velikonoční, cyklus A

7. 5. 2017

Kristus je dobrý pastýř, který zná své ovce jménem. S důvěrou mu svěřme starosti o naše blízké i o celý svět:

1.   Prosme o nové kvalitní kněze, řeholníky a řeholnice oddané Kristu.[1]

2.   Prosme za naše politiky a za jejich zodpovědnost vůči své zemi.[2]

3.   Prosme o odvrácení hladomoru v Jemenu a zastavení války v této zemi.[3]

4.   Prosme o Boží pomoc pro rozhodování voličů ve Francii a o nalezení cesty jak dále směřovat společnou Evropu.[4]

5.   Prosme za děti trpící těžkou formou duševních chorob, zvláště autismu, a za jejich rodiče a opatrovníky.[5]

6.   Prosme za všechny studenty, kteří v těchto dnech skládají maturity a příjímací zkoušky.[6]

7.   Prosme o nové obrácení pro ty, kdo ve své víře vyprahli a hledají nové podněty za hranicemi křesťanství.[7]

 

Bože, ty jsi dobrý pastýř, který nás vodí po správných cestách[8]. Veď nás životem tak, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1-10 of 336