BOHOSLUŽBY

14. 04. 2019 - Palmová - květná neděle postní cyklu C

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 4. 2019 15:57 ]


Modlitba věřících

Květná neděle, cyklus C

14. 4. 2019

Ježíš vydal sám sebe za nás. S důvěrou v jeho nesmírnou lásku předložme Bohu své prosby:

1.   Prosme o dar vítězství pravdy a ducha pokání v církvi a za všechny oběti sexuálního zneužívání.

2.   Prosme o odvahu a odpovědnost pro politiky, kteří hledají pomoc lidem zatíženým exekucemi.

3.   Prosme o statečnost pro ty, kteří mohou zastavit zločinné jednání poškozující ostatní.

4.   Prosíme za všechny, kteří se připravují o velikonocích přijmout svátosti církve.

5.   Prosme o ochranu před novodobým zotročováním pomocí technologií a za ochranu lidství a svobody člověka.

6.   Prosme o dobré počasí a dostatek vláhy pro zemědělství a lesnictví.

7.   Prosme o požehnání všem, kdo se budou podílet na přípravách a průběhu velikonočních obřadů.

Bože, tvůj syn náš Pán Ježíš Kristus se ponížil, byl poslušný až k smrti a to k smrti na kříži. Vyslyš naše pokorné prosby a dej nám zakusit plody tvé spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

1-1 of 1