BOHOSLUŽBY

Příprava na neděli

přidáno: 30. 1. 2021 16:34, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 9. 2021 16:06 ]Zamyšlení prof. Tomáše Halíka nad jednotlivými liturgickými texty nedělních bohoslužeb

Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube

BOHOSLUŽBY 19. 9. 2021 neděle 25. v mezidobí - cyklus B

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 9. 2021 16:01 ]


Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 míst
Modlitba věřících

neděle 25. v liturgickém mezidobí, cyklus B

19. 9. 2021


Ježíš nás zve, abychom sloužili i těm nejnepatrnějším ve světě[1]. Ve společenství s celou církví na přímluvu svaté Ludmily společně volejme:

1.   Prosme o Boží milost víry pro katechumeny a biřmovance, kteří se začínají připravovat na přijetí svátostí.

2.   Prosme o moudrost pro voliče, kteří rozhodnou o dalším směřování svých zemí v Evropě.[2]

3.   Prosme o nové odvážné osobnosti, které by dokázaly posunout evropskou politiku, hospodářství i mentalitu.[3]

4.   Prosme o zachování míru v oblasti Korejského poloostrova.[4]

5.   Prosme o nalezení způsobů, jak využívat bohatství internetových projektů, aniž by ohrožovalo děti a další zranitelné skupiny.[5]

6.   Prosme o odvahu bohatých států vzdát se prospěchu z dětské práce v chudých zemích a dbát na spravedlivé mzdy.[6]

7.   Prosme, aby naše víra nezůstala stát, ale byla stále na cestě, aby měla nádech proroctví a byla bohatá na soucit.[7]

Bože, děkujeme ti za tvoji blízkost. Zachraň nás pro své jméno a vyslyš naši modlitbu[8]. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen

 1-2 of 2