BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 24. 09. 2017 - 25. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 23. 9. 2017 16:23, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 9. 2017 16:23 ]


Modlitba věřících
25. neděle v mezidobí, cyklus A
24. 9. 2017

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají.[1] Proto nabídněme Pánu své modlitby:

1. Prosme o statečnost pro ty, kteří Kristu odevzdali svůj život a musí se bránit pronásledování či totalitním režimům.[2]
2. Prosme o zachování základních hodnot týkajících se rodiny v naší zemi.[3]
3. Prosme za sportovce, aby budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.
4. Prosme o zachování míru a stability na Evropském kontinentě.[4]
5. Prosme za oběti bouří a zemětřesení v oblastech Karibiku.[5]
6. Prosme za lidi ze sociálně vyloučených lokalit, kteří žijí bez naděje na řešení vlastního života.[6]
7. Prosme o velkorysost pro naše farní společenství ve službě druhým.[7]

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky.[8] Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, antifona k nedělnímu Žalmu 145.
[2] Blahořečení mučedníka za duchovní povolání TitaPákistánský křesťan byl odsouzen k trestu smrti… Téma sv. Václava.
[3] Je to útok na manželství, distancoval se Bělobrádek od vládního plánu.
[4] Rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2017 vyvolává u sousedů obavy.
[5] Otřesy v Mexiku způsobil posun Kokosové desky, varovný systém zklamal. Hurikán Maria zasáhl plnou silou Portoriko. Celý ostrov zůstal bez proudu.
[6] Vraždy kvůli penězům, nezaměstnanost 80 %. Napětí v českých ghettech.
[7] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 20,1-16.
[8] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, Žalm.
[9] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, vstupní antifona.

NEDĚLE 17. 09. 2017 - 24. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 16. 9. 2017 8:26, autor: Farnost JosefovModlitba věřících 
24. neděle v mezidobí, cyklus A 
17. 9. 2017 

Pán vybízí apoštoly, aby se dokázali smilovat nad bližními.[1] Poslušni této výzvy obraťme se k Pánu s modlitbou o milost pro všechny potřebné: 

1. Prosme za církev, aby se stala tvůrcem pokoje a mohla tam, kde je nenávist a touha po pomstě, přinášet pokoj a milosrdenství.[2] 
2. Prosme o zodpovědnost pro ty, kteří rozhodují o nakládání se státními financemi v naší zemi.[3] 
3. Prosme o zachování míru a bezpečnosti, zvláště na Korejském poloostrově a v oblastech světa, kde se nyní kumuluje napětí.[4]
4. Prosme za ty, kteří utíkají ze svých zemí před násilím, zvláště prosme za Barmu.[5] 
5. Prosme o ochranu před divokými výkyvy počasí na mnoha místech světa.[6] 
6. Prosme na přímluvu sv. Ludmily za církevní školy v naší zemi. 
7. Prosme o Boží milost odpustit těm, kteří nám ublížili, a za uzdravení našich vnitřních zranění.[7] 

Dobrý Bože, ty odpouštíš všechny naše viny a léčíš všechny naše neduhy. Uzdrav nás a dej nám sílu žít pro tebe[8]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Srov. 24. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium. 
[2] Papež v Kolumbii: Řetěz zla může zlomit jenom… 
[3] Schodky rozpočtu se neinvestují, ale projídají. Tato vláda není výjimkou, přiznává ministr financí Ivan Pilný. Mítink odborářů: To, že nejsou lidi, je pro nás dobrá zpráva, říká Středula a žádá růst mezd až o 10 procent. 
[4] Vystupňujeme zbrojení, hrozí Severní Korea. Poslední test měl sílu 16 hirošimských bomb, odhadují experti. Začaly velké ruské manévry u Pobaltí, švédská armáda cvičí na Baltu. 
[5] Desítky vypálených vesnic, čtvrt milionu uprchlíků. 
[6] Manila je pod vodou kvůli tajfunu. Na Taiwan míří hurikán třetí kategorie. Florida stále bez proudu, po hurikánu hlásí další mrtvé. Bouře Sebastian zasáhla severní Evropu, v Německu má na svědomí až tři životy. 
[7] 24. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium. 
[8] 24. neděle v mezidobí – cyklus A, žalm.

1-2 of 2