BOHOSLUŽBY

Výuka náboženství ve školním roce 2020/21

přidáno: 1. 8. 2020 15:39, autor: Farnost Josefov

V zadní části kostela je tato přihláška dětí na náboženství v novém školním roce.
Zápis můžete provést také zasláním údajů na farní mail (farnost.josefov@gmail.com).
Předpokládám, že výuka bude probíhat ve stejných termínech jako v minulém roce. Změna by nastala, pokud by nastaly nové podmínky.


20. 09. 2020 25. neděle v mezidobí - cyklus A

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 19. 9. 2020 15:52 ]Modlitba věřících

25. neděle, cyklus A

20. 9. 2020Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. Proto nabídněme Pánu své modlitby:

1.   Prosme pro církev o dar odvahy být nablízku všem, kteří v současné situaci potřebují pomoc.

2.   Prosme za nemocné kovidem a prosme o zastavení pandemie.

3.   Prosme za místa, kde hrozí eskalace napětí či propuknutí války, zvláště za Spojené státy, Turecko a Řecko.

4.   Prosme o zachování pozitivních vztahů uvnitř Evropy.

5.   Prosme o milost udržet ve světě smysl pro objektivní nahlížení dějin a událostí.

6.   Prosme za ty, kterým se nedostává ocenění vlastní práce a nasazení pro druhé a pro společnost.

7.   Prosme za osamocené z našeho společenství.

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky. Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1-2 of 2