BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 19. 11. 2017 - 33. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 18. 11. 2017 14:48, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 11. 2017 14:49 ]

Modlitba věřících

33. neděle v mezidobí, cyklus A

19. 11. 2017

Bůh nám svěřil hřivnu lásky k bližním. V síle tohoto daru prosme Pána za obtížné věci v církvi i v celém světě:

1.      Prosíme tě, dobrý Bože, za představitele církve, aby nepromarnili hřivny, které jsi jim svěřil.[1]

2.      Prosíme tě, chraň na přímluvu sv. Anežky naši zemi, aby neztratila svobodu a demokracii.[2]

3.      Prosme o ochranu křehkého míru v Libanonu a zastavení válečného napětí mezi Íránem a Saudskou Arábií.[3]

4.      Prosme o zodpovědnost a moudrost pro nové poslance, kteří budou rozhodovat o vládě v naší zemi.[4]

5.      Prosme za oběti dopravních nehod a všechny, které tyto tragédie ovlivnili.[5]

6.      Prosme za oběti přírodních katastrof, zvláště zemětřesení na Blízkém východě.[6]

7.      Prosme za nás, abychom nalezli odvahu věnovat se chudým a hledat způsoby, jak jim skutečně pomoci z nouze.[7]

 

Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvé požehnání. Učiň nás syny světla a zažehni v nás světlo své naděje. [8]  Skrze Krista, našeho Pána.

 

NEDĚLE 12. 11. 2017 - 32. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 11. 11. 2017 14:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 11. 2017 15:30 ]


Dětská mše Josefov 12. 11. 2017

Vstup:

Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. :/

Jméno slavíme tvé,                  chválí Tě srdce mé.

Vyvýšen buď ó Bože náš,         hosana Bohu na nebi.

 

Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.  :/

Jméno slavíme tvé,                  chválí Tě srdce mé.

Vyvýšen buď ó Bože náš,         sláva Tobě Králi.

 

Před evangeliem:

/: Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán.

        Otevřme Písmo a poslouchejme - ááááámen. :/

 

Obětování:              

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z našich vinic víno,

z našich polí chléb, z našich vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze svých vinic víno,

ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

 

R: /:Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.

   V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/

2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, Pane, díky,

vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž, díky, že nám sebe nabízíš.

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce svého,

z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin, každý člověk je teď Boží syn.

R:

3.=1.

 

Přijímání:

1. /: Chci Pane chválit Tě, den ode dne víc. :/

Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

 

R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají

i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé.

2. Chci Tebe více znát...

3. Chci k Tobě lásku mít...

4. Jen Tobě sloužit chci...

 

Závěr:

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,

ať nedoutnáme jen,

ať nezhasíná den, 

ve kterém se jeho milost oslavovat má.
Modlitba věřících 
32. neděle v mezidobí – cyklus A 
12. 11. 2017 

Boží moudrost se dává najít těm, kdo ji hledají.[1] Modleme se o tuto moudrost pro církev, pro nás ale také pro svět:

1. Prosme za nové pastorační nasazení církve, aby dokázala evangelium nabízet oslovujícími způsoby.[2]
2. Prosme za křesťany v Asii, aby podporovali dialog, mír a vzájemné porozumění, zejména vůči těm, kdo náležejí k jiným náboženstvím.[3]
3. Prosme o řešení humanitární krize v Jemenu.[4]
4. Prosme za oběti moderního otroctví u nás i ve světě.[5]
5. Prosme o zastavení slepé nenávisti vůči Romům a cizincům v naší zemi.[6]
6. Prosme za oběti všech totalitních režimů a zvláště komunistické revoluce.[7]
7. Prosme o dar modlitby a touhy po Bohu pro nás a pro naše společenství.[8]

Bože, tvá milost je lepší než život. Daruj nám moudrost a prozíravost, abychom mohli přebývat ve tvé blízkosti.[9] Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

[1] srov. 32. neděle v mezidobí – cyklus A první čtení.
[2] Mladí ateisté neočekávají od církve nic, katolíci důslednost a čistotu.
[3] Apoštolát modlitby na listopad: Za křesťany v Asii.
[4] Celosvětově nejhorší hladomor za desítky let. Jemen čelí humanitární krizi.
[5] Počet obětí moderního otroctví celosvětově roste, problém se týká i Česka.
[6] O děti jsem se bála, říká jedna z maminek. Ředitelka zvažuje kvůli komentářům pod fotkou trestní oznámení.
[7] 100 let od VŘSR. Před 100 lety začala Velká říjnová socialistická revoluce.
[8] 32. neděle v mezidobí – cyklus A žalm.
[9] 32. neděle v mezidobí – cyklus A žalm a evangelium.

NEDĚLE 05. 11. 2017 - 31. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 4. 11. 2017 16:23, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 4. 11. 2017 16:23 ]


Modlitba věřících 
31. neděle v mezidobí – cyklus A 
5. 11. 2017 

Pán nás skrze proroka vyzývá, abychom vzdávali úctu Božímu jménu.[1] S touto úctou mu svěřme starost o ty, kteří potřebují jeho pomoc:

1. Prosme o nalezení cest, které povedou k prohloubení ekumenismu, zvláště s anglikány.[2]
2. Prosme o nalezení řešení teologického sporu ohledně manželství rozvedených.[3]
3. Prosme za obyvatele Jemenu, kteří kvůli vleklé válce trpí hladem a cholerou[4] a také za země Afriky sužovány násilím.[5]
4. Prosme o kulturu politiky u nás i v Evropě, aby nebyla kolbištěm požadavků či represí moci, ale cestou dialogu.[6]
5. Prosme za lidi, kteří v rozvitých zemích žijí bez gramotnosti a schopnosti využívat běžné možnosti poskytované státem.[7]
6. Děkujme Bohu za kněze, kteří v posledních týdnech zemřeli a také za ty, kteří sloužili této obci věřících.
7. Prosme o spásu pro naše zemřelé příbuzné a přátele.[8]

Bože, ty dáváš pokoj našemu srdci. Chraň nás, abychom nesešli z cesty, mnohé nepohoršili a neopustili tvůj Zákon.[9] Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] srov. 31. neděle v mezidobí – cyklus A první čtení.
[2] Anglikánské společenství se připojilo ke Společnému prohlášení o učení o ospravedlnění
[3] Kardinál Müller k Amoris laetitia: Vina může mít polehčující okolnosti. Papež heretik? Halík spustil kampaň na obranu Františka.
[4] Apoštolský vikář pro Jižní Arábii: Mocenské zájmy blokují informace z Jemenu
[5] Millions face starvation in Democratic Republic of Congo.
[6] Papež: Dialog v politice nahradilo vznášení požadavků. Nacionalisté ohrožují sny zakladatelů Evropy. Piotr S.:„Protestuji proti seancím nenávisti, kterými se staly ‚smolenské měsíčnice‘, a proti nenávistnému jazyku a xenofobii, kterou vláda vnáší do veřejné debaty.“ Žalobce chce pro Puigdemonta vazbu.
[7] Miliony Američanů neumějí číst a psát. Negramotnost ničí celé generace.
[8] 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
[9] 31. neděle v mezidobí – cyklus A první čtení.

NEDĚLE 29. 10. 2017 - 30. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 28. 10. 2017 16:10, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 28. 10. 2017 16:11 ]


Modlitba věřících 
30. neděle, cyklus A 
29. 10. 2017 

Ježíš shrnuje základní přikázání: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“[1] S vědomím Boží lásky k nám nezůstaňme lhostejní k nemocem a bolestem našeho světa:

1. Prosme o odvahu činit pokání, vyjít ke smíření a budovat rozvoj ekumenismu, zvláště s církvemi stavícími na odkazu Martina Luthera.[2]
2. Prosme o ochranu demokracie[3] a podporu všech snah o sestavení kvalitní vlády v naší zemi.[4]
3. Prosme o pomoc ochránit vedení států před manipulací ze strany velkých podnikatelských skupin.[5]
4. Prosme za řešení katastrofální situace bezpráví, násilí a hladu v Jižním Súdánu.[6]
5. Děkujme Bohu za dobrá díla, která se podařila díky projektům v rozvojových zemích, a prosme o požehnání těmto aktivitám.[7]
6. Prosme o spravedlnost, abychom nesužovali přistěhovalce a neubližovali společensky, ekonomicky či psychicky slabým.[8]
7. Prosme v našem společenství o odvahu odvrátit se od model současného světa a sloužit Bohu celým svým srdcem.[9]

Bože, ty jsi naše síla a náš zachránce. Vysvoboď nás ze všech protivenství a dopřej nám své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.[10]

[1] 30. neděle v mezidobí – cyklus A – evangelium Mt 22,34-40.
[2] Kardinál Koch bilancuje připomínku 500 let reformace.
[3] 28. říjen, den vzniku ČR.
[4] Volby 2017. Při dalším vyjednávání vynecháme STAN a TOP 09. Chovají se k nám nepřátelsky, oznámil Babiš. Okamura: Chceme zrušit Senát a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas.
[5] Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016.
[6] As South Sudan implodes, America reconsiders its support for the regime.
[7]Základní škola sv. Jana Nepomuckého v Kitule... Kambodža je lépe chráněná před povodněmi. Podíl na tom má i český Člověk v tísni .
[8] 30. neděle v mezidobí – cyklus A – první čtení
[9] 30. neděle v mezidobí – cyklus A – první čtení a evangelium 1 Sol 1,9 a Mt 22,37.
[10] 30. neděle v mezidobí – cyklus A– Žalm 18.

NEDĚLE 22. 10. 2017 - 29. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 21. 10. 2017 15:12, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 10. 2017 15:12 ]


Modlitba věřících 
29. neděle v mezidobí, cyklus A 
22. 10. 2017 misijní neděle 

Jestliže máme „dávat, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu,“ předložme v plné důvěře Pánu své modlitby:

1. Prosme o požehnání všem misionářům nasazujícím síly pro hlásání evangelia.
2. Prosme o správné nasměrování naší země po volbách do poslanecké sněmovny a moudrost a zodpovědnost při koaličních jednáních.
3. Prosme o požehnání pro všechny, kdo usilují o politickou či náboženskou svobodu.
4. Prosme o moudrost Ducha svatého, abychom uměli reagovat na výzvy, které před nás staví islámský radikalismus.
5. Prosme o nalezení účinné pomoci pro lidi žijící pod hranicí chudoby a chudé děti umírající na banální nemoci.
6. Prosme o velké Boží požehnání všem, kdo podporují misie v našem společenství.

Bože, ty jsi veliký a velmi hodný chvály. Prosíme tě, ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

NEDĚLE 15. 10. 2017 - 28. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 14. 10. 2017 15:59, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 10. 2017 15:59 ]


Modlitba věřících 
28. neděle v mezidobí, cyklus A 
15. 10. 2017 

Náš Bůh je přebohatý, pomáhá nám skrze Krista Ježíše ve všem[1], o cokoli žádáme s důvěrou:

1. Prosme za nové české biskupy, za jejich odvahu být věrnými svědky evangelia a ochotu být otevření působení Božího Ducha.[2]
2. Prosme o Boží pomoc s napjatou situací kolem jaderného programu Severní Koreje.[3]
3. Prosme o ochranu před důsledky hybridní světové války.[4]
4. Prosme o Boží podporu zemím sužovaným přírodními živly.[5]
5. Prosme o Boží moudrost pro všechny, kdo v nastávajících volbách do poslanecké sněmovny ovlivní směřování naší země.[6]
6. Prosme o odvahu k pravdě pro všechny, kteří mají veřejně podpořit spravedlnost a právo.
7. Prosme za naše společenství, abychom nepřeslechli Boží výzvu a následovali ho.[7]

Bože, ty jsi náš pastýř, ty občerstvuješ naši duši.[8] Chraň nás a vysvoboď z moci všeho zla. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 28. neděle v mezidobí – cyklus A, 2. čtení Flp 4,19.
[2] V olomoucké katedrále budou v sobotu vysvěceni dva noví biskupové.
[3] Americké bombardéry podnikly první noční přelet u KLDR, hrozbám navzdory.
[4] Lži, dezinformace a „užiteční idioti“. Ve válce s Ruskem už dávno jsme… Účty na sítích řízené roboty? Další nástroj ruské hybridní války…
[5] USA závislé na Portoriku. Továrny kvůli hurikánu nestíhají vyrábět léky. V Kalifornii roste počet obětí rozsáhlých požárů. Úřady pohřešují více než 500 lidí. Záplavy ve Vietnamu si vyžádaly nejméně 46 mrtvých.
[6] Volby by vyhrálo ANO. K Babišovi utekla pětina voličů ČSSD.
[7] Srov. 28. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 22,1-14.
[8] Srov. 28. neděle v mezidobí – cyklus A, Žalm 23.

NEDĚLE 9. 10. 2017 - 27. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 7. 10. 2017 15:12, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 10. 2017 15:12 ]


Modlitba věřících 
27. neděle v mezidobí, cyklus A 
8. 10. 2017 

Svatý Pavel nás vybízí, abychom o nic neměli starost, ale ve všem předkládali Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním[1]:

1. Děkujeme Bohu za církev a prosme za její představitele, aby nepromarnili mandát svěřený Kristem ke správě Boží vinice.[2]
2. Modleme se za svět práce, aby v něm byli všichni respektováni a byla chráněna jejich práva a aby v něm nezaměstnaní měli rovněž možnost přispět k budování společného dobra.[3]
3. Prosme za země třetího světa, které se pokoušejí nastartovat spravedlivou vládu a řádnou správu své země.[4]
4. Prosme o impulz pro českou politickou scénu, aby se soustředila na řešení skutečných problémů a nezabývala se jen sama sebou.[5]
5. Modleme se za nalezení forem, jak účinně pracovat s nepřizpůsobivými lidmi v naší zemi.[6]
6. Prosme nejen za mladé lidi, kteří se dostávají do náročných psychických situací a nezvládají je.[7]
7. Děkujeme Bohu za vzácný dar víry a prosme, aby z ní naše společenství přinášelo skutečné ovoce.[8]

Bože zástupů, velebíme tvé jméno za dar spásy. Obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme zachráněni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 27. neděle v mezidobí – cyklus A, 2. čtení Flp 4,6.
[2] Srov. 27. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 21,43.
[3] Říjnový všeobecný úmysl modlitby s papežem Františkem.
[4] Daunting challenges facing Angola's new president. Deep divisions over plan to change Kenya's election law.
[5] 'Nejvážnějším problémem Česka je, že se vláda zabývá sama sebou', říká Pavol Lukša.
[6] Neotevřeme hranice, nechceme nepřizpůsobivé. Soužití s nimi je téměř nemožné, řekl kladenský primátor.
[7] Sociální správa měsíčně vyplatí 270 milionů korun sirotkům. Dětí bez rodičů je v Česku asi 41 tisíc.
[8] 27. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 21,43.

NEDĚLE 1. 10. 2017 - 26. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 30. 9. 2017 14:44, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
26. neděle, cyklus A 
1. 10. 2017 

Svatý Pavel nás vybízí: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.“[1] S vědomím této apoštolovy výzvy se spojme v modlitbě:

1. Prosme o Boží pomoc se zachováním jednoty v církvi a ochranu před všemi formami rozkolů.[2]
2. Prosme o požehnání všem charitám, které nasazují síly ve prospěch potřebných.[3]
3. Prosme o Boží ochranu v blížících se volbách, aby vzniklá politická situace vedla k prospěchu naší země.[4]
4. Prosme o Boží pomoc při zastavení aktivit směřujících k válce, zvláště v oblasti Koreje, Iránu či Kurdistánu.[5]
5. Prosme o odvahu pro bohaté státy nerezignovat na podporu humanitárních projektů zvláště pro oblasti Afriky.[6]
6. Prosme za mladé lidi, o jejich naději, odvahu nasadit se pro dobro druhých a sílu být budoucí oporou naší země.
7. Prosme o ochranu před hašteřivostí či touhou po prázdné slávě.[7]

Bože, veď nás na přímluvu svatého Václava ve své pravdě a uč nás, neboť ty jsi náš Bůh a náš spasitel.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 26. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení.
[2] 26. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení, Papež: Amoris laetitia je nutné číst celou – její morálka není pochybná, nýbrž tomistická. Velká církevní válka.
[3] Den Charity
[4] Průzkum Medianu: Vede ANO s 27 procenty, posiluje Okamura a Piráti.
[5] Zkouška íránské rakety podle Trumpa zpochybnila dohodu s Teheránem. America’s strategy for countering Iran makes no sense. Přes 90 procent iráckých Kurdů se vyslovilo pro nezávislost. Bagdád požaduje zrušení výsledků referenda. Severní Korea hrozí testem vodíkové bomby v Pacifiku.
[6] Great strides have been made against disease and poverty
[7] 26. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení.
[8] 26. neděle v mezidobí – cyklus A žalm.

NEDĚLE 24. 09. 2017 - 25. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 23. 9. 2017 16:23, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 9. 2017 16:23 ]


Modlitba věřících
25. neděle v mezidobí, cyklus A
24. 9. 2017

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají.[1] Proto nabídněme Pánu své modlitby:

1. Prosme o statečnost pro ty, kteří Kristu odevzdali svůj život a musí se bránit pronásledování či totalitním režimům.[2]
2. Prosme o zachování základních hodnot týkajících se rodiny v naší zemi.[3]
3. Prosme za sportovce, aby budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.
4. Prosme o zachování míru a stability na Evropském kontinentě.[4]
5. Prosme za oběti bouří a zemětřesení v oblastech Karibiku.[5]
6. Prosme za lidi ze sociálně vyloučených lokalit, kteří žijí bez naděje na řešení vlastního života.[6]
7. Prosme o velkorysost pro naše farní společenství ve službě druhým.[7]

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky.[8] Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, antifona k nedělnímu Žalmu 145.
[2] Blahořečení mučedníka za duchovní povolání TitaPákistánský křesťan byl odsouzen k trestu smrti… Téma sv. Václava.
[3] Je to útok na manželství, distancoval se Bělobrádek od vládního plánu.
[4] Rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2017 vyvolává u sousedů obavy.
[5] Otřesy v Mexiku způsobil posun Kokosové desky, varovný systém zklamal. Hurikán Maria zasáhl plnou silou Portoriko. Celý ostrov zůstal bez proudu.
[6] Vraždy kvůli penězům, nezaměstnanost 80 %. Napětí v českých ghettech.
[7] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 20,1-16.
[8] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, Žalm.
[9] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, vstupní antifona.

NEDĚLE 17. 09. 2017 - 24. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 16. 9. 2017 8:26, autor: Farnost JosefovModlitba věřících 
24. neděle v mezidobí, cyklus A 
17. 9. 2017 

Pán vybízí apoštoly, aby se dokázali smilovat nad bližními.[1] Poslušni této výzvy obraťme se k Pánu s modlitbou o milost pro všechny potřebné: 

1. Prosme za církev, aby se stala tvůrcem pokoje a mohla tam, kde je nenávist a touha po pomstě, přinášet pokoj a milosrdenství.[2] 
2. Prosme o zodpovědnost pro ty, kteří rozhodují o nakládání se státními financemi v naší zemi.[3] 
3. Prosme o zachování míru a bezpečnosti, zvláště na Korejském poloostrově a v oblastech světa, kde se nyní kumuluje napětí.[4]
4. Prosme za ty, kteří utíkají ze svých zemí před násilím, zvláště prosme za Barmu.[5] 
5. Prosme o ochranu před divokými výkyvy počasí na mnoha místech světa.[6] 
6. Prosme na přímluvu sv. Ludmily za církevní školy v naší zemi. 
7. Prosme o Boží milost odpustit těm, kteří nám ublížili, a za uzdravení našich vnitřních zranění.[7] 

Dobrý Bože, ty odpouštíš všechny naše viny a léčíš všechny naše neduhy. Uzdrav nás a dej nám sílu žít pro tebe[8]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Srov. 24. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium. 
[2] Papež v Kolumbii: Řetěz zla může zlomit jenom… 
[3] Schodky rozpočtu se neinvestují, ale projídají. Tato vláda není výjimkou, přiznává ministr financí Ivan Pilný. Mítink odborářů: To, že nejsou lidi, je pro nás dobrá zpráva, říká Středula a žádá růst mezd až o 10 procent. 
[4] Vystupňujeme zbrojení, hrozí Severní Korea. Poslední test měl sílu 16 hirošimských bomb, odhadují experti. Začaly velké ruské manévry u Pobaltí, švédská armáda cvičí na Baltu. 
[5] Desítky vypálených vesnic, čtvrt milionu uprchlíků. 
[6] Manila je pod vodou kvůli tajfunu. Na Taiwan míří hurikán třetí kategorie. Florida stále bez proudu, po hurikánu hlásí další mrtvé. Bouře Sebastian zasáhla severní Evropu, v Německu má na svědomí až tři životy. 
[7] 24. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium. 
[8] 24. neděle v mezidobí – cyklus A, žalm.

1-10 of 10