BOHOSLUŽBY

13. října 2019 - 28. neděle v mezidobí - cyklu C

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 10. 2019 15:31 ]

                                     

Modlitba věřících

28. neděle v mezidobí, cyklus C

13. 10. 2019

Deset malomocných prosilo: „Smiluj se nad námi!“  A Ježíš je uzdravil. Prosme i my s důvěrou v Boží slitování:[1]

1.   Prosme za církev, aby ji inspirace Ducha Svatého vedla k novému rozkvětu misií.[2]

2.   Prosme o vzdělané lidsky zralé představitele politiky, veřejných institucí a veřejného života.[3]

3.   Prosme o mír a pokoj pro oblasti zmítané novým válečným konfliktem na Blízkém Východě.[4]

4.   Prosme o zastavení zla černobílého vidění světa šířeného radikály nebo totalitními ideologiemi.[5]

5.   Prosme o proměnu nenávisti zaplavující sociální sítě a veřejnost.[6]

6.   Prosme za nemocné, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu.[7]

7.   Prosme o dar vděčnosti Bohu uvnitř našeho společenství.[8]

Bože, ty jsi dobrý a věrný. Vyslyš naše pokorné prosby a dej nám uzřít tvoji spásu.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


1-1 of 1