BOHOSLUŽBY

Příprava na neděli

přidáno: 30. 1. 2021 16:34, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 20. 2. 2021 15:34 ]

Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTubeNeděle Božího slova

přidáno: 24. 1. 2021 10:45, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 1. 2021 10:53 ]


U příležitosti papežem Františkem vyhlášené neděle Božího slova je dobré si přečíst a prostudovat některé dokumenty:

Úvod k mešnímu lekcionáři
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmFybm9zdGpvc2Vmb3YuY3p8d2VifGd4OjJlMTJiNmEzNzU3ZWFkNjY
Mešní lekcionář je soubor knih, ze kterých se čte při bohoslužbách. Jelikož z něho pravidelně čteme a posloucháme Boží slovo, je dobré slyšet toto uvedení k těmto knihám.

Úvod k římskému evageliáři 
Text o významu evangelia a jeho hlásání

Nóta k neděli Božího slova

21. 02. 2021 neděle 1. postní - cyklus B

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 20. 2. 2021 15:29 ]

Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 míst


Modlitba věřících

neděle 1. postní, cyklus B

21. 02. 2021

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají[1]. Vzývejme ho, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme.

1.   Prosme za všechny katechumeny, kteří se připravují na křest.

2.   Prosme za vládu, poslance a hejtmany, aby svým jednáním naši zemi chránili před ekonomickým i společenským kolapsem.[2]

3.   Prosme o Boží pomoc pro nemocnice přeplněné pacienty s nemocí kovidu.[3]

4.   Prosme o nalezení cesty k zastavení pandemie koronaviru a prosme za chudé státy, které mají obtížný přístup k očkování.[4]

5.   Prosme za Rusko a za Čínu, aby nalezly cestu ke svobodě svých občanů a k odpovědnosti vůči nim. [5]

6.   Prosme za všechny, kdo zažili jakoukoli formu zneužívání a prosme za jejich rodiny a blízké.[6]

7.   Prosme o dar naděje plynoucí z víry pro celé naše společenství.

Bože, jsi dobrý a dokonalý, proto ukazuješ hříšníkům cestu. Vyslyš naše prosby a veď nás ve své pravdě.[7] Skrze Krista, našeho Pána. Amen

 [1] viz vstupní antifona 1. neděle postní – cyklus B.

1-3 of 3