BOHOSLUŽBY

8. prosince 2019 - 2. neděle adventní - cyklu A

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 12. 2019 15:22 ]

        
        


Modlitba věřících
2. neděle adventní, cyklus A
8. 12. 2019

Bůh slibuje příchod Spasitele.[1] Pozvěme Boha do všech míst, která ve světě i v našich životech potřebují jeho pomoc a záchranu.

1. Prosme, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.[2]
2. Prosme za Brity, kteří budou ve volbách rozhodovat o směřování své země i celé Evropské unie.[3]
3. Prosme za lidi v naší zemi, kteří jsou zahlceni nedůvěrou a na všechno rezignovali.[4]
4. Prosme za osvobození lidí žijících v čínských převýchovných táborech.[5]
5. Prosme za děti a mladé lidi, kteří naléhavé stresy řeší sebepoškozováním.[6]
6. Prosme o prosazení šetrných způsobů hospodaření v krajině, které by kriticky neohrožovaly hmyz i zvířata.[7]
7. Prosme o dar našeho duchovního očištění a plného obrácení k Bohu.[8]

Bože, ty jsi zdroj vytrvalosti a povzbuzení. Prosíme Tě, daruj nám vzájemnou svornost, abychom tě tak jedněmi ústy mohli oslavovat.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 2. neděle adventní – cyklus A 1. čtení.
[2] Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019.
[3] Předvolební sliby obou hlavních stran v Británii jsou nerealistické.
[4] Řadě lidí je jedno, jestli máme demokracii. Na všechno rezignovali, tvrdí sociolog.
[5] Výsledkem jednání o lidských právech v Číně jsou koncentrační tábory pro milion lidí. Americká sněmovna žádá tvrdší postihy za perzekuci Ujgurů.
[6] Sebepoškozování fenoménem posledních let...
[7] Desítky tisíc lidí žádají odklon od intenzivního zemědělství. V krajině mizí hmyz a zvířata.
[8] 2. neděle adventní – cyklus A evangelium.
[9] srov. 2. neděle adventní – cyklus A 2. čtení.

1-1 of 1