BOHOSLUŽBY

4.-25. srpna 2019 - 18.-20. neděle v mezidobí - cyklu C

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 8. 2019 13:51 ]Modlitba věřících

18. neděle v mezidobí, cyklus C

04. 08. 2019

Společně volejme k Bohu milostivému a slitovnému, v jehož rukou je všechen čas, všichni a všechno.

1. Shlédni, Bože, na svou církev, nechť péčí o ty, kteří jsou na zemi, usiluje o to, co pochází shůry.

2. Posiluj ty, které jsi povolal ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby ve spojení s Kristem zachovali věrnost svým slibům a stávali se takovými, jaké je chceš mít.

3. Kéž se všichni, jimž chybí světlo víry a trpí pocitem marnosti, setkají na své cestě s Ježíšem.

4. Buď milostiv lidskému rodu, ať získá moudrost srdce a žije v souladu s řádem, jenž jsi vložil do svého stvoření.

5. Pomáhej právníkům, soudcům a všem, kdo rozhodují o lidských osudech, aby byli rozvážní, nestranní a neúplatní.

6. Dopřej procitnout lidem, pro něž se bohem stala jejich práce, mamon, smyslné rozkoše a věci, určené k službě člověku.

7. Žehnej naší farní rodině, nechť hledáme, co je bohatstvím před tebou, nikoli před lidmi.

Nasyť nás, Bože, svým milosrdenstvím, ať se v tobě radujeme a jásáme po celý život.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1-1 of 1