BOHOSLUŽBY

Příprava na neděli

přidáno: 30. 1. 2021 16:34, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 4. 12. 2021 16:28 ]Zamyšlení prof. Tomáše Halíka nad jednotlivými liturgickými texty nedělních bohoslužeb

Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube
BOHOSLUŽBY 28. 11. 2021 neděle 1. adventní - cyklus C

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 4. 12. 2021 16:27 ]Platná covidová opatření jsou zde:

Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 místModlitba věřících

2. neděle adventní, cyklus C

5. 12. 2021


Svatý Pavel ujišťuje, že „ve svých modlitbách s radostí prosí za všechny“[1]. Připojme se k této prosbě a předložme Bohu své modlitby:

1.   Daruj svého Ducha katechetům, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí.[2]

2.   Požehnej snahám vytvořit novou kvalitní vládu pro naši zemi a postav hráz všem, kdo zneužívají své postavení.[3]

3.   Přijď nám na pomoc a zastav šíření koronaviru ve všech jeho variantách.[4]

4.   Přines pokoj do míst zatížených pohrůžkami války či jaderného zbrojení.[5]

5.   Obdař svým světlem ty, kteří se skrze různé předvánoční aktivity snaží dotknout tajemství našeho Boha.

6.   Daruj nám milost stále víc a více růst v lásce, v poznání a ve všestranném úsudku, abychom dovedli volit to lepší.[6]

Bože, ty proměňuješ žalosti a soužení v radost věčné slávy[7]. Prosíme tě, dej nám podíl na této slávě a doveď do ní každého člověka. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 1-2 of 2