BOHOSLUŽBY‎ > ‎

24. 03. 2019 - 3. neděle postní cyklu C

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 3. 2019 15:48 ]

Modlitba věřících

3. neděle postní, cyklus C

24. 3. 2019

 

Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní a volejme: 

1.   Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání.

2.   Skláněj se k těm, kdo se o Velikonocích stanou chrámy Ducha svatého, aby z křestní milosti skutečně žili a nesli hojné duchovní ovoce.

3.   Dej, ať nepodlehneme mediálním kauzám útočícím na city, ale hledáme a hájíme právo a spravedlnost.

4.   Dar nového srdce vyprošujeme všem, kdo zneužívají svůj vliv a postavení a v tomto postoji klerikalismu se dopouštějí násilí na těch, jež mají vést a chránit.

5.   Buď milostiv obětem přírodních živlů, nenadálých neštěstí, dopravních nehod i lidské svévole.

6.   Slituj se také nad těmi, kteří tvé svaté jméno lehkovážně urážejí nebo se jím snaží magicky manipulovat.

7.   Dej, ať s kajícností uchopíme výzvu papeže, abychom ve farnosti opustili udržující systém pastorace a hořeli misijním zápalem.

Bože milosrdný a milostivý, rač zahladit všechny viny a vyléčit neduhy, jež sužují nás i svět, ve kterém žijeme;
láskou a slitováním objímej své bohabojné i každého z lidí. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.