BOHOSLUŽBY‎ > ‎

19. ledna 2020 - Neděle 2 v mezidobí - cyklu A

přidáno: 9. 3. 2019 13:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 1. 2020 15:15 ]


Modlitba věřících
Neděle 2. v mezidobí, cyklus A
19. 1. 2020


Bůh nám touží darovat milost a pokoj[1]. S důvěrou mu svěřme ta místa, která potřebují především Boží milost:

1. Nebeský Otče, pomoz nám vytvořit jednotu mezi církvemi i uvnitř naší církve.[2]
2. Bože, dotkni se svědomí našich politiků a veď jejich kroky k právu a konání dobra ve prospěch celé země.[3]
3. Laskavý Pane, přijď na zubožená místa světa, zničená chudobou či válkou sloužící jako terč zájmů světových mocností.[4]
4. Dobrý Bože, zachraň mladou generaci před rostoucí kulturou agresivity, kyberšikany a snižování lidské důstojnosti.[5]
5. Králi nebe i země, prosíme tě o životodárnou vláhu, a také o řešení vážných změn klimatu způsobených člověkem.[6]
6. Prosíme za katechumeny, a také za moudrost předávání víry v rodinách.
7. Bože, pomoz našim kněžím, aby uměli po vzoru Jana Křtitele ukázat na tvého Syna a pomohli uvěřit hledajícím.[7]

Dobrý Otče, ty toužíš, aby se tvá spása rozšířila až do končin země.[8] Doveď všechny, kdo touží po tvé pomoci do věčného domova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 2. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení.
[2] Texty pro týden modliteb za jednotu křesťanů.
[3] Kauza Válková? Měla rezignovat. Rada ztratila důvěru...
[4] V Libyi začalo platit příměří. Haftar přistoupil na podmínky navržené. Evropa doteď přihlížela rozpadu Libye. Rusko vidí příležitost, jak se tam vrátit.
[5] Evoluce zla: S šikanou se setkala polovina českých školáků. Agresivita je prostředek, jak získat uznání. Násilná kriminalita v Česku opět roste.
[6] Posledních deset let bylo dosud nejteplejší naměřenou dekádou.
[7] 2. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.
[8] 2. neděle v mezidobí – cyklus A 1. čtení.