BOHOSLUŽBY‎ > ‎

BOHOSLUŽBY 22. 5. 2022 neděle 6. velikonoční - cyklus C

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 21. 5. 2022 14:42 uživatelem Petr Boháč ]


Platná covidová opatření jsou zde:

Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 míst


Modlíme se za mír na Ukrajině
Modlitba věřících

neděle 6. velikonoční, cyklus C

22. 5. 2022


Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby se naše srdce neděsilo a nebálo. Proto předložme Bohu své obavy a starosti:

 1.   Modleme se o dar naděje a záchrany pro všechny pronásledované křesťany.

2.   Modleme se za mír a řešení napětí v oblastech kde se válčí.

3.   Modleme se za vládu v naší zemi a prosme za její představitele.

4.   Prosme za nemohoucí, staré a sociálně slabé v naší zemi a prosme o nalezení správných forem jejich podpory.

5.   Prosme za kněze, kteří budou o prázdninách měnit působiště, a prosme za farníky, kteří je budou přijímat.

6.   Modleme se o velkorysost a schopnost něhy, které budou hrází proti hořkosti, pohrdání a cynismu.

7.   Modleme se za všechny, kdo se připravují na biřmování a první svaté přijímání, a prosme o dary Ducha svatého pro celé naše společenství.

 Bože, ty jsi pravé slunce, které nikdy nezapadá. Do tvých rukou s důvěrou svěřujeme všechny své starosti a prosíme tě, sešli nám přímluvce, Ducha svatého, aby nás naučil všemu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.