BOHOSLUŽBY‎ > ‎

BOHOSLUŽBY 19. 9. 2021 neděle 25. v mezidobí - cyklus B

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 9. 2021 16:01 ]


Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 míst
Modlitba věřících

neděle 25. v liturgickém mezidobí, cyklus B

19. 9. 2021


Ježíš nás zve, abychom sloužili i těm nejnepatrnějším ve světě[1]. Ve společenství s celou církví na přímluvu svaté Ludmily společně volejme:

1.   Prosme o Boží milost víry pro katechumeny a biřmovance, kteří se začínají připravovat na přijetí svátostí.

2.   Prosme o moudrost pro voliče, kteří rozhodnou o dalším směřování svých zemí v Evropě.[2]

3.   Prosme o nové odvážné osobnosti, které by dokázaly posunout evropskou politiku, hospodářství i mentalitu.[3]

4.   Prosme o zachování míru v oblasti Korejského poloostrova.[4]

5.   Prosme o nalezení způsobů, jak využívat bohatství internetových projektů, aniž by ohrožovalo děti a další zranitelné skupiny.[5]

6.   Prosme o odvahu bohatých států vzdát se prospěchu z dětské práce v chudých zemích a dbát na spravedlivé mzdy.[6]

7.   Prosme, aby naše víra nezůstala stát, ale byla stále na cestě, aby měla nádech proroctví a byla bohatá na soucit.[7]

Bože, děkujeme ti za tvoji blízkost. Zachraň nás pro své jméno a vyslyš naši modlitbu[8]. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen