BOHOSLUŽBY‎ > ‎

18. 10. 2020 29. neděle v mezidobí - cyklus A

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 10. 2020 14:37 ]

Milí farníci,

od 22. 10. 2020 platí omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob, což se vztahuje i na bohoslužby. 
Až do odvolání tohoto omezení se veřejné bohoslužby konat nebudou. 
Všechny bohoslužby budu slavit v soukromí na vámi zadané úmysly bez účasti věřících - případně  zavolejte, že chcete úmysl mše svaté na jiný termín.

V této těžké době Vás "po-zdrav Pán Bůh"

Modlitba věřících

29. neděle, cyklus A

18. 10. 2020


Svěřme s důvěrou naše modlitby do Boží moci:

 

1.   Dobrý Bože, požehnej všem misionářům nasazujícím síly pro evangelium.

2.   Nebeský Otče, naléhavě tě prosíme o zastavení rozšiřující se pandemie  koronaviru v naší zemi.

3.   Bože, prosíme tě za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují.

4.   Pane a Bože, prosíme tě o nalezení účinné pomoci pro lidi žijící pod hranicí chudoby a chudé děti umírající na běžné nemoci.

5.   Spravedlivý Bože, modlíme se za politiky a státy, které se snaží využít současnou ekonomickou situaci na úkor spravedlnosti.

6.   Pokoj přinášející Pane, neustáváme v modlitbě za mír mezi Ázerbájdžánem a Arménií.

7.   Bože, prosíme tě za všechny bratry a sestry z našeho společenství a z naší farnosti, chraň je a provázej.


Bože, ty jsi veliký a velmi hodný chvály. Prosíme tě, ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.