BOHOSLUŽBY‎ > ‎

17. 01. 2021 neděle 2. v mezidobí - cyklus B

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 16. 1. 2021 16:53 ]


Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 místModlitba věřících

neděle 2. v mezidobí, cyklus B

17. 01. 2021

Hospodin se k nám sklání a slyší naše volání. Obraťme se k němu a svěřme mu starost o nás i o tento svět:

1.   Prosme Ducha svatého o dar jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi.

2.   Prosme za lékaře a zdravotníky, kteří čelí nejobtížnějším důsledkům pandemie.[1]

3.   Prosme za udržení ekonomiky naší země s ohledem na důsledky pandemie.[2]

4.   Prosme za Irsko reagující na bolestná odhalení v činnosti katolických ústavů pro děti.[3]

5.    Prosme o sílu unést pravdu a prosme o ochranu před útěkem ke konspiračním teoriím nebo lhostejnosti.[4]

6.   Prosme za naše společenství, abychom nepřeslechli pozvání následovat Krista.

 

Bože, ty jsi nám daroval Mesiáše. Naplň naši naději a vyslyš naše prosby.[5] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.