BOHOSLUŽBY‎ > ‎

31.05.2020 - neděle Seslání Ducha svatého - cyklus A - LETNICE

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 30. 5. 2020 8:29 ]


Modlitba věřících 
slavnosti Seslání Ducha svatého - LETNIC, cyklus A 
31. 5. 2020 

Kristus říká: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“[1] V síle tohoto poslání prosme za spásu celého světa:

1.   Prosme o dary Ducha svatého pro všechny, kteří přijmou v tyto dny iniciační svátosti: křest, biřmování a eucharistii.

2.   Prosme o zastavení pandemie koronaviru a nalezení účinných léků.[2]

3.   Prosme o nalezení cest k oživení ekonomiky a ochranu před propadem do chudoby.[3]

4.   Prosme o mír a oživení pro Venezuelu a Libyi svírané boji, hladem a strádáním obyvatel.[4]

5.   Prosme za politiky naší země, prosme o Boží pomoc s ochranou kultury projevu, svobody a práva.[5]

6.   Prosme za studenty, kteří skládají zkoušky a rozhodují o své budoucnosti.[6]

7.   Prosme o nové vylití Ducha svatého pro naše společenství.

Bože, děkujeme ti za dar Ducha svatého, neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.[7] Veď nás, abychom v síle tohoto daru dospěli do tvého království. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Comments