BOHOSLUŽBY‎ > ‎

Farní oznámení

přidáno: 29. 1. 2022 14:45, autor: Petr Boháč   [ Aktualizováno 12. 2. 2022 14:41 uživatelem Farnost Josefov ]

Milí farníci,

kromě oznámení na slavnost Zjevení Páně kdy bude svátky a slavnosti v církevním roce, mám ještě další oznámení.

 

Svátost biřmování – přihlásili se první zájemci o přijetí této svátosti, proto prosím zájemce, aby se ozvali a mohli jsme domluvit potřebná setkání.

 

Svátost eucharistie – příprava na první přijetí svátosti Těla a Krve Páně a s tím souvisejících svátost smíření. Podle počtu přihlášených se zase domluví příprava.

 

Služba akolyty – službu mimořádného rozdělovatele eucharistie pro muže i ženy. Více se dozvíte zde: http://www.liturgie.cz/clanky/a/lektor-a-akolyta-historie-a-soucasnost

                Tato služba je více vidět v kostele, kdy akolyta pomáhá podávat Tělo Páně s knězem při bohoslužbě.

                Čím dál více je tato služba potřebná při donášce Těla Páně těm, co mezi nás v neděli nemohli přijít.

                Kněz může mimořádně někoho pověřit nebo touto službou pověřuje biskup s doporučením místního kněze.

                Příští diecézní kurz bude začínat 3. září 2022 a během června bychom měli zaslat závazné přihlášky.

                Zájemci ať se co nejdříve přihlásí.

                Živě vysíláno 16. 3. 2021 • Záznam přednášek pronesených v rámci on-line formačního večera pro mimořádné přisluhovatele služebníky eucharistie - https://youtu.be/htWRB5DUe18

 

Služba lektora – mnozí sloužíte předčítáním Božího slova při liturgii, o této službě můžete shlédnout vysílání: https://youtu.be/T3AqDBcr6RI

Živě vysíláno 21. 1. 2021 • 00:00 Svátostnost Božího slova (Vojtěch Novotný)

 

Služba kostelníků – vždy je třeba mnoho služebníků, kteří jsou ochotni pomoci při přípravě bohoslužby, liturgického prostoru, péčí o paramenta, liturgické nádoby a jejich textilie apod. https://youtu.be/26YvrTAUP_k

                Živě vysíláno 27. 1. 2022 • Záznam přednášek pronesených v rámci on-line formačního večera pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení.

00:00 Úvod

02:18 Liturgický prostor a vybavení kostela (P. Roman Dvořák)

26:53 Péče o paramenta, liturgické nádoby, prádlo a náčiní (Michal Brich)

45:36 Blahoslavenství pro kostelníky (Mons. Pavel Konzbul)

01:04:17 Dotazy

 

Farní veselice – plánovaná na sobotu 26.2.2022 – předběžné závazné přihlášky. Vše se bude odvíjet od aktuálních hygienických opatření.

 

Volby do farních rad – pastorační a ekonomické rady: letos bychom měli v kostele uskutečnit tyto volby.

                Vzhledem ke kovidovým opatřením a skutečnosti, že někteří se v této době ještě nezúčastňují nedělních bohoslužeb, považuji za spravedlivé vyčkat tzv. „teplejšího“ a „zdravotně bezpečnějšího“ období.

                Předpokládám, že by tyto volby mohly proběhnout po velikonocích na hranici dubna a května.

 

Synoda o synodalitě 2021-2023 – zde si můžete stahnout potřebné dokumenty: zvláště bod 6. Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinách - http://www.farnostjosefov.cz/synoda-2021---2023/informace-a-dokumenty-ke-staen

 

Děkuji Vám všem, že budujete svůj osobní duchovní život v této nelehké době.

Děkuji za Vaši službu pro farní společenství i službu ve veřejném životě.

Prosím, aby se příslušní zájemci o přijetí svátostí a služeb ozvali nejlépe mailem a sdělili tak své kontaktní údaje.

 

 

S pozdravem, přáním pevného zdraví a požehnáním

 

Mgr. Petr Boháč

farář

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JOSEFOV

Duškova 77

551 02 Jaroměř 3 – Josefov

 

Tel. 731402211

farnost.josefov@gmail.com

bohac.petr@dihk.cz

www.farnostjosefov.cz

@FarnostJosefov

Comments