BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 01. 07. 2018 - 13. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 30. 6. 2018 14:49, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

13. neděle v mezidobí, cyklus B

1. 7. 2018


Bůh si nelibuje v žádné bolesti či utrpení, ale stvořil všechno, aby to přinášelo prospěch. Proto svěřme Bohu své starosti:

1.  Prosme na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje o novou odvahu k hlásání evangelia v naší zemi.

2.  Prosme za novou vládu naší země a prosme o zachování spravedlnosti, svobody a práva v naší zemi.

3.  Prosme za nově pokřtěnou Štěpánku Drbohlavovou. Martina a Annu, kteří se připravují na svátosti a snoubence: Terezu s Miroslavem.

4.  Prosme o Boží ochranu projektu spolupracující Evropy a všech institucí chránících před chaosem a nepřátelstvím v této oblasti.

5.  Prosme o sílu, vytrvalost a pomoc pro všechny, kteří pečují o nemocného ve své rodině.

6.  Prosme o ochranu před rozpadnutím modelu manželství jako společenství muže, ženy a dětí.

7.  Prosme o ochranu a požehnání pro farníky, kteří jsou na prázdninách a dovolených.

Bože, ty nás vysvobozuješ z pout smrti a vedeš nás k životu. Vyslyš naše prosby a pomoz nám podílet se na budování díla lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments