BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 02. 09. 2018 - 22. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 1. 9. 2018 14:54, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících
22. neděle v mezidobí, cyklus B
2. 9. 2018

Ježíš v dnešním evangeliu usvědčuje farizeje z falešnosti. Předstupme pravdivě před Pána a předložme mu naši starost o svět okolo nás:

 

1.   Prosme o očištění církve z bolestných skandálů a prosme o vůli žít kvalitní život podle evangelia pro její představitele.

2.   Prosme o ochranu základních hodnot spojených s pojmem rodiny.

3.   Prosme za všechny děti, rodiče a pedagogy, kterým začíná nový školní rok.

4.   Prosme za všechny lidi závislé na drogách a prosme o nalezení forem, jak tento ničivý fenomén řešit.

5.   Prosme za lidi plné násilné nenávisti vůči migrantům.

6.   Prosme o Boží požehnání pro ty, kdo pečují o přírodu, zvláště o udržení vody v krajině.

7.   Prosme za novomanžele Ivetu s Josefem a Denisu s Miroslavem. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Lucii s Janem.

8.   Prosme o ochotu ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněnými od světa.

Nebeský Otče, každý dokonalý dar přichází od tebe. Učiň nás vnímavými pro slovo, které do nás vkládáš, a utiš naše starosti o vlastní život i bolest lidí v tomto světě. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 


ZÁVĚREČNÉ SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ 
NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU


Celebrant:
Pán s vámi.

Odpověď:
I s tebou.

Jáhen:
Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.

Celebrant se vztaženýma rukama říká:
Požehnání Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny učitele a vychovatele; 
ať je Bůh naplní pravou moudrostí, všímavostí a láskou k těm, 
kteří jim budou tento školní rok svěřeni 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnání Pána Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny rodiče; 
ať je Bůh obdaří silou k doprovázení svých dětí po cestách dobra, 
ať jsou plni lásky a pochopení, 
trpělivosti i pevnosti 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnání Pána Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny děti; 
Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných, 
ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek, 
ať je doprovází především v jejich vztazích 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch svatý.


Comments