BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 04. 02. 2018 - 5. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 2. 2018 13:07, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 2. 2018 13:08 ]

Modlitba věřících

5. neděle v mezidobí, cyklus B

4. 2. 2018

S odvahou předložme Bohu své modlitby. On má moc uzdravovat a léčit:

1. Prosme o odvahu pro celou církev vyjít do okolního světa a zvěstovat evangelium života.[1]
2. Prosme za jednotlivé státy Evropské unie, aby nalezly odvahu a sílu znovu utvářet projekt společné Evropy.[2]
3. Prosme o Boží pomoc pro oblasti hranic kolem Turecka, kde se bojuje.[3]
4. Modleme se společně, aby se nedali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.[4]
5. Prosme o nalezení kvalitní formy pomoci chudým oblastem naší země, především Sudet.[5]
6. Prosme o moudrost pro řešení ekologických ohrožení způsobených nedostatkem lidské prozíravosti.[6]
7. Prosme za ty z nás, kteří prožívají bolest a soužení.[7]

Bože, uzdravuješ ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuješ.[8] Prosíme tě, vyslyš naše prosby a daruj nám své uzdravení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.