BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 04. 03. 2018 - 3. neděle postní, cyklus B

přidáno: 3. 3. 2018 15:11, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 3. 2018 15:15 ]

Modlitba věřících

3. neděle postní, cyklus B  

04. 03. 2018


Naše slabost není pro Boha překážkou. On proměňuje, uzdravuje a vede k vítězství. Proto s důvěrou volejme k nebeskému Otci:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

2.   Prosme o Boží pomoc při řešení podoby vlády v naší zemi a prosme o ochranu před ztrátou svobody či demokracie.

3.      Modleme se za přijetí a zachovávání Božího zákona všemi lidmi, zvláště v zemích, které se hlásí ke křesťanství.

4.   Prosme za mír pro Sýrii zmítanou množstvím válečných konfliktů a prosme také za další země zaangažované v těchto bojích.

5.   Prosme za zemřelé, Věru Levinskou z Černožic a našeho zemřelého jáhna doktora Jiřího Tichého.

6.   Prosme o odvahu k přiznání si pravdy o sobě, o vlastních dějinách i o své zemi a ochraňuj nás před zlem komunismu.

7.   Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby v ní obstáli.

Bože, ty jsi nás zachránil z otroctví hříchu. Daruj nám moudrost a osvětluj naše oči. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.