BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 05. 08. 2018 - 18. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 4. 8. 2018 15:27, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

18. neděle v mezidobí, cyklus B

5. 8. 2018


Jestliže pravý chléb z nebe nám dává nebeský Otec, pak je zřejmé, že Bůh je dárcem i všech dalších milostí. Proto se na něj obraťme s našimi modlitbami:

 1.   Modleme se o požehnání pro všechna prázdninová duchovní setkání a za všechny formy prázdninové misie.

2.   Modleme se za oběti sucha a požárů v Řecku i na dalších místech světa.

3.   Modleme se o požehnání přírodě a o déšť a prosme o vnímání přírody jako daru, ve kterém se Bůh zjevuje.

4.   Modleme se za lidi, kteří jsou pronásledováni pro svoji národnost, víru nebo kulturu.

5.   Modleme se za lidi sužované strachem či úzkostmi, které jim znemožňují žít běžný život.

6.   Prosme nově pokřtěné Jana Kráma a Jaroslava Kuchtu. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem, Andreu s Janem a Josefa s Ivetou.

7.   Modleme se, abychom naplno žili z víry v Krista, našeho Pána.

Bože, ty nám dáváš chléb silných a posíláš nám svůj pokrm. Vyslyš naše prosby a doveď nás do své svaté země. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.Comments