BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 08. 07. 2018 - 14. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 7. 7. 2018 14:58, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 7. 2018 14:58 ]

Modlitba věřících

14. neděle v mezidobí, cyklus B

8. 7. 2018


Bohu záleží na člověku, proto poslal svého Syna, aby nám zvěstoval Boží záchranu. Proto se obraťme s vírou k Bohu a předložme mu své modlitby:

 

1.   Modleme se, aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

2.   Prosme o déšť pro naši zemi a prosme o ochranu před ničivými požáry a škůdci.

3.   Prosme o návrat k politické kultuře respektující základní politická pravidla demokracie v naší zemi.

4.   Prosme za nově pokřtěnou Marii Onderkovou, za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Terezu s Miroslavem a Annu s Petrem.

5.   Prosme o požehnání pro práce na opravě vnějšího pláště kaple sv. Huberta na Starém Plese a ochranu pro dělníky.

6.   Prosme za oblasti Sýrie a Blízkého východu, kde stovky tisíc lidí stále trpí pod tlakem neustávajících bojů.

7.   Prosme za všechny naše blízké, kteří nepřijali evangelium.

Bože, zvedáme své oči k tobě a doufáme, že se nad námi smiluješ a zachráníš nás. Vždyť jedině ty přinášíš do světa pokoj a spásu.  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.