BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11. 03. 2018 - 4. neděle postní, cyklus B

přidáno: 10. 3. 2018 14:30, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

4. neděle postní, cyklus B

11. 3. 2018

Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul[1]. Svěřme milujícímu Bohu všechny, kdo potřebují jeho pomoc:

1.   Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v naší zemi požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.[2]

2.   Prosme o Boží pokoj, odvahu k milosrdenství a zastavení aktivit směřujících k rozdělení mezi lidmi.[3]

3.   Prosme o odhalení a potrestání zločineckých praktik poškozujících stát jak na Slovensku, tak i v naší zemi.[4]

4.   Prosme za ochranu naší země ale i dalších států před všemi tendencemi k totalitě a fašismu.[5]

5.   Prosme o mír a pokoj pro země Blízkého východu, zvláště Jemen a Sýrii.[6]

6.   Prosme o dar radosti z Boha a dar naděje i přes veškerá napětí.[7]

7.   Prosme za společenství mládeže v našich farnostech, aby radostně svědčila o evangeliu především mezi svými vrstevníky.[8]

Bože, děkujeme ti za tvoji nesmírnou lásku. Vyslyš naše prosby, vždyť tvá milost je dar a bez ní nemůžeme být spaseni[9]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.Comments