BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11. 11. 2018 - 31. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 10. 11. 2018 15:16, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 11. 2018 15:16 ]

Modlitba věřících

32. neděle v mezidobí, cyklus B

11. 11. 2018

Bůh zachovává věrnost a zjednává právo utlačeným. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1.   Prosme o odvahu pro celou církev a její představitele nabídnout Bohu všechny své prostředky a síly.

2.   Prosme o požehnání pro vědce a politiky, kteří přispívají k záchraně klimatu a zabraňují devastaci přírody.

3.   Prosme za lidi trpící nedostatkem potravin či nekvalitní zdravotní péčí.

4.   Prosme o dar vláhy a řešení vážného nedostatku vody v naší zemi.

5.   Prosme za smíření zla způsobeného aktéry První světové války.

6.   Prosme o světlo naděje pro nemocné a zvláště pro ty, jejichž nemoc nesměřuje k uzdravení.

7.   Prosme za sebe navzájem o odvahu dát Bohu celý svůj život a spolehnout se na něj.

Bože, tvůj Syn nám skrze svoji oběť přináší spásu. Dej ať z tohoto daru můžeme stále čerpat nejen my, ale také celý svět. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.