BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 11. 2017 - 32. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 11. 11. 2017 14:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 11. 2017 15:30 ]

Dětská mše Josefov 12. 11. 2017

Vstup:

Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. :/

Jméno slavíme tvé,                  chválí Tě srdce mé.

Vyvýšen buď ó Bože náš,         hosana Bohu na nebi.

 

Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.  :/

Jméno slavíme tvé,                  chválí Tě srdce mé.

Vyvýšen buď ó Bože náš,         sláva Tobě Králi.

 

Před evangeliem:

/: Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán.

        Otevřme Písmo a poslouchejme - ááááámen. :/

 

Obětování:              

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z našich vinic víno,

z našich polí chléb, z našich vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze svých vinic víno,

ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

 

R: /:Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.

   V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/

2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, Pane, díky,

vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž, díky, že nám sebe nabízíš.

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce svého,

z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin, každý člověk je teď Boží syn.

R:

3.=1.

 

Přijímání:

1. /: Chci Pane chválit Tě, den ode dne víc. :/

Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

 

R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají

i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé.

2. Chci Tebe více znát...

3. Chci k Tobě lásku mít...

4. Jen Tobě sloužit chci...

 

Závěr:

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,

ať nedoutnáme jen,

ať nezhasíná den, 

ve kterém se jeho milost oslavovat má.
Modlitba věřících 
32. neděle v mezidobí – cyklus A 
12. 11. 2017 

Boží moudrost se dává najít těm, kdo ji hledají.[1] Modleme se o tuto moudrost pro církev, pro nás ale také pro svět:

1. Prosme za nové pastorační nasazení církve, aby dokázala evangelium nabízet oslovujícími způsoby.[2]
2. Prosme za křesťany v Asii, aby podporovali dialog, mír a vzájemné porozumění, zejména vůči těm, kdo náležejí k jiným náboženstvím.[3]
3. Prosme o řešení humanitární krize v Jemenu.[4]
4. Prosme za oběti moderního otroctví u nás i ve světě.[5]
5. Prosme o zastavení slepé nenávisti vůči Romům a cizincům v naší zemi.[6]
6. Prosme za oběti všech totalitních režimů a zvláště komunistické revoluce.[7]
7. Prosme o dar modlitby a touhy po Bohu pro nás a pro naše společenství.[8]

Bože, tvá milost je lepší než život. Daruj nám moudrost a prozíravost, abychom mohli přebývat ve tvé blízkosti.[9] Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

[1] srov. 32. neděle v mezidobí – cyklus A první čtení.
[2] Mladí ateisté neočekávají od církve nic, katolíci důslednost a čistotu.
[3] Apoštolát modlitby na listopad: Za křesťany v Asii.
[4] Celosvětově nejhorší hladomor za desítky let. Jemen čelí humanitární krizi.
[5] Počet obětí moderního otroctví celosvětově roste, problém se týká i Česka.
[6] O děti jsem se bála, říká jedna z maminek. Ředitelka zvažuje kvůli komentářům pod fotkou trestní oznámení.
[7] 100 let od VŘSR. Před 100 lety začala Velká říjnová socialistická revoluce.
[8] 32. neděle v mezidobí – cyklus A žalm.
[9] 32. neděle v mezidobí – cyklus A žalm a evangelium.