BOHOSLUŽBY‎ > ‎

Neděle 13. 1. 2019 - Křtu Páně

přidáno: 12. 1. 2019 14:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 1. 2019 14:18 ]

Modlitba věřících

Svátek Křtu Páně, cyklus C

13. 1. 2019

 

V Kristu se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1.   Prosme, aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky překonala rozdělení mezi křesťany.

2.   Prosme za nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

3.   Prosme za naši zemi, za její ekonomickou i politickou budoucnost.

4.   Prosme za všechny, kteří budou v nejbližších dnech rozhodovat o budoucnosti Evropy.

5.   Prosme za státy sužované silnou korupcí nebo pokřivením práva.

6.   Prosme za nemocné, kteří jsou zaskočeni omezením či ohrožením svého života.

7.   Prosme za ty, kdo se připravují ke křtu v našich farnostech.

Bože, zjevil si nám v Kristu svoji dobrotu. Sešli nám svého Ducha, abychom ospravedlněni tvojí milostí dostali vytoužený život. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.