BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15. 07. 2018 - 15. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 14. 7. 2018 15:41, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 7. 2018 15:55 ]

Modlitba věřících

15. neděle v mezidobí, cyklus B

15. 7. 2018

„Bůh mluví o pokoji pro svůj lid.“ Svěřme Bohu vše, co stojí v cestě tomuto Božímu pokoji:

1.   Modleme se za nás křesťany, abychom naplnili misionářské poslání církve a prosme za biskupy, aby hlásali evangelium.

2.   Modleme se za budoucnost naší země a za její novou vládu.

3.   Modleme se za média a prosme o odvahu k pravdě i schopnost odhalit lež, pomluvy či manipulace.

4.   Prosme za místa, kde lidé páchají velké zlo, ale unikají pozornosti světa, zvláště v Číně a na Blízkém Východě.

5.   Prosme za zemřelého pana Ladislava Hojného, se kterým jsme se v týdnu pohřbívali; nově pokřtěnou Emu Huňákovou, za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Terezu s Miroslavem, Annu s Petrem a Andreu s Janem.

6.   Modleme se za rodiny, které obtížně hledají možnost kvalitního bydlení, a prosme za ty, kteří to mohou ovlivnit.

7.   Prosme o odvahu podílet se na hlásání evangelia pro nás a pro naše společenství.

Dobrý Otče, tys nás vyvolil, abychom vzdávali chválu tvé vznešené dobrotivosti. Vyslyš naše prosby a doveď své dílo stvoření k plné jednotě a pokoji. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.