BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 09. 2018 - 24. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 15. 9. 2018 16:51, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

24. neděle v mezidobí, cyklus B

16. 9. 2018


Ježíš řekl učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. S nadějí na Boží vítězství nad zlem společně volejme k Bohu:

1.   Prosme o pročištění a uzdravení církve od skandálních událostí.

2.   Prosme za církevní školy, jejich vedení, učitele a o stálý růst jejich kvality.

3.   Prosme o dar vláhy pro naši zemi a prosme za místa ve světě zasažená hurikány a záplavami.

4.   Za nově pokřtěného Jana Kučeru. Za novomanžele Annu a Petra Smolákovi. Za Martina připravujícího se na svátosti a snoubence Lucii s Janem.

5.   Prosme o nalezení řešení, jak čelit zvyšující se nevraživosti mezi přistěhovalci a místními obyvateli Evropských zemí.

6.   Prosme za mladé lidi, které se dlouhodobě nedaří zařadit z dětských domovů do normálního života.

7.   Prosme o dar víry, která je naplněna konkrétními skutky.

Bože, ty nás voláš k následování i přes mnohé těžkosti a kříže. Naplň naše srdce odvahou, dej nám sílu nezdráhat se a doveď celý svět ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments