BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 18. 02. 2018 - 1. neděle postní, cyklus B

přidáno: 17. 2. 2018 14:14, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

1. neděle postní, cyklus B

18. 2. 2018

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají[1]. Vzývejme ho, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme.

1.   Prosme za naše katechumeny Kristýnu a Petra, kteří nyní vstupují do poslední přípravy na přijetí křtu.

2.   Prosme o moudrost pro hledání správného postoje k otázkám čínské podzemní církve a oficiálních vztahů mezi Čínou a Svatým stolcem.[2]

3.   Prosme za naše politiky, aby směřovali zemi ke kultuře v jednání a férovému politickému dialogu.[3]

4.   Děkujeme za naše příkladné sportovce, kteří na olympiádě získali medaile. Prosme, aby všichni sportovci budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.

5.   Prosme o požehnání pro všechny manžele, kteří usilují o kvalitní partnerský vztah.[4]

6.   Prosme za lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti.[5]

7.   Prosme o dar plného obrácení a obnovení naší víry.[6]

Bože, jsi dobrý a dokonalý, proto ukazuješ hříšníkům cestu.[7] Vyslyš naše prosby a veď nás ve své pravdě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen


Comments