BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 18. 03. 2018 - 5. neděle postní, cyklus B

přidáno: 17. 3. 2018 16:06, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

5. neděle postní, cyklus B      18. 3. 2018

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a smrti. Proto mu předložme své prosby:

1.  Modleme se za papeže Františka a prosme o požehnání pro jeho službu.

2.  Modleme se za představitele naší země, aby spojovali a rozvíjeli naši zemi a chránili ústavní hodnoty.

3.  Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

4.  Modleme se o pokoj pro Rusko a jeho vztahy s dalšími zeměmi.

5.  Modleme se za lidi, kteří žijí na okraji společnosti a nejsou schopni se vrátit do běžného života.

6.  Modleme se za mladé lidi, za jejich ochotou sloužit Bohu i svým bratřím a sestrám, aby tak následovali Krista.

7.  Modleme se za naše společenství o dar „nového“ srdce, naplněného radostí z Boha, odvahou i kajícností.

8.  Na přímluvu svatého Josefa prosíme o požehnání a ochranu pro Josefov a celé město.

 

Bože, smiluj se nad námi pro své milosrdenství, daruj nám svého Svatého ducha a posilni naši velkodušnost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments