BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 18. 11. 2018 - 33. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 17. 11. 2018 16:34, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

33. neděle v mezidobí, cyklus B

18. 11. 2018

Pán Ježíš podal za hříchy jednu jedinou oběť, a tak jednou pro vždycky zvítězil. Svěřme Bohu v modlitbě starosti, bolest i hřích odehrávající se aktuálně ve světě:

1.   Prosme za ty, kteří se aktivně podílejí na šíření Bible, pomáhají jejímu porozumění a za ty kdo ji čtou.

2.   Prosme o zastavení války v Jemenu a ochranu před hladomorem.

3.   Prosme o zachování daru svobody a základních hodnot demokracie pro naši zemi a chraň nás od Zlého !

4.   Prosme za poslance jednající o legalizaci manželství homosexuálů a za ochranu fenoménu rodiny.

5.   Prosme za ochranu před negativními dopady změn v Evropě na ekonomii i politiku.

6.   Prosme za všechny oběti dopravních nehod a prosme i za pozůstalé.

7.   Prosme za naše společenství, abychom uměli rozeznat, co nám Bůh v této době říká.

Bože, Ty jsi naším dědičným podílem a naší radostí. Doveď nás i celý svět k plnosti spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Comments