BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 19. 08. 2018 - 20. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 18. 8. 2018 14:52, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

20. neděle v mezidobí, cyklus B

19. 8. 2018

Kristus nás pozval, abychom skrze slavení eucharistie byli s ním. V této důvěrné blízkosti předložme Pánu všechny prosby za sebe i za svět:

1.   Prosme o pravdivý a uzdravený pohled české společnosti na církev.

2.   Prosme o Boží pokoj a spravedlivý mír pro země sužované válkou a násilím.

3.   Prosme za všechny stavitele, aby se jejich díla nestala ohrožením, ale byla pomocí.

4.   Prosme o déšť pro naši zemi.

5.   Prosme za novomanžele Jana s Andreou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Ivetu s Josefem, Denisu s Miroslavem a Annu s Petrem.

6.   Prosme o bezpečný návrat všech, kdo jsou na prázdninách a dovolených.

7.   Prosme za naše společenství, abychom naplno prožívali slavení eucharistie a žili z jejího ovoce.

8.   Příjmi Pane zesnulého kněze našeho vikariátu – Mariana Lewického do svých věčných příbytků.

Bože, ty nás zveš na hostinu lásky. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nás posilovat na naší cestě k tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Comments