BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 19. 11. 2017 - 33. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 18. 11. 2017 14:48, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 11. 2017 14:49 ]

Modlitba věřících

33. neděle v mezidobí, cyklus A

19. 11. 2017

Bůh nám svěřil hřivnu lásky k bližním. V síle tohoto daru prosme Pána za obtížné věci v církvi i v celém světě:

1.      Prosíme tě, dobrý Bože, za představitele církve, aby nepromarnili hřivny, které jsi jim svěřil.[1]

2.      Prosíme tě, chraň na přímluvu sv. Anežky naši zemi, aby neztratila svobodu a demokracii.[2]

3.      Prosme o ochranu křehkého míru v Libanonu a zastavení válečného napětí mezi Íránem a Saudskou Arábií.[3]

4.      Prosme o zodpovědnost a moudrost pro nové poslance, kteří budou rozhodovat o vládě v naší zemi.[4]

5.      Prosme za oběti dopravních nehod a všechny, které tyto tragédie ovlivnili.[5]

6.      Prosme za oběti přírodních katastrof, zvláště zemětřesení na Blízkém východě.[6]

7.      Prosme za nás, abychom nalezli odvahu věnovat se chudým a hledat způsoby, jak jim skutečně pomoci z nouze.[7]

 

Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvé požehnání. Učiň nás syny světla a zažehni v nás světlo své naděje. [8]  Skrze Krista, našeho Pána.