BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2. 12. 2018 - 1. neděle adventní, cyklus "C"

přidáno: 1. 12. 2018 16:18, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 1. 12. 2018 16:19 ]

 

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle adventní, cyklus C

2. 12. 2018

 

Pán nás vyzývá k bdělosti. Prosme nebeského Otce, aby naše srdce

byla bdělá a pozorná k Božím výzvám a k potřebám našich bližních.


 

1. Prosme o dar víry, vytrvalosti a rostoucí naděje pro nové katechumeny a modleme se také za jejich ručitele, budoucí kmotry a ty, kdo je připravují na přijetí křtu.

 

2. Prosme, abychom stále plněji žili v lásce a síle Ducha svatého a ten nás vedl v adventním naslouchání Písmu svatému.

 

3. Prosme za všechny, do jejichž života zasáhla choroba AIDS – za nemocné, jejich blízké, ošetřovatele, za vědce, aby byla nalezena účinná pomoc, i za vychovatele mládeže, aby ji chránili vštěpováním správných postojů.

 

4. Prosme za naše politiky, aby jednali v souladu s čistým svědomím, hledali a uplatňovali řešení vedoucí k obecnému dobru a měli sílu a pevnou vůli bojovat proti korupci.

 

5. Prosme, abychom v adventu dokázali připravit svá srdce na Pánův příchod a abychom jej s důvěrou a dochvilností očekávali.

 

6. Prosme o odvahu zříci se v adventu přehnaných aktivit, které by nám jak ve světském tak náboženském životě bránily v klidu a pokoji toužit po Pánu, který přichází.

 


 

Bože, tvůj Syn nás upozorňuje na vše podstatné pro dosažení spásy, dej, ať jeho slovům nasloucháme s vírou a necháme se jimi vést.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.