BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 07. 2018 - 16. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 21. 7. 2018 15:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 7. 2018 15:22 ]

Modlitba věřících

16. neděle v mezidobí, cyklus B

22. 7. 2018

Jako učedníci, shromáždění kolem Ježíše, přednesme Pánu všechno, s čím přicházíme, i tyto společné prosby:

1.   Prosíme za představené Církve, ať ji vedou a sjednocují jako praví pastýři.

2.   Prosíme za celé křesťanstvo, ať v tobě překoná tisícileté rozdělení.

3.   Prosíme o moudré, spravedlivé vládce a mír na celém světě.

4.   Prosíme za pracující, ať dovedou odpočívat a užívat volný čas.

5.   Prosme nově pokřtěnou Magdalénu Královou, za novomanžele Terezu a Miroslava Radovi. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Andreu s Janem.

6.   Prosíme za nezaměstnané, ať práce dá jejich dnům řád a smysl.

7.   Prosíme za naši farnost, ať je tvým malým stádcem, v němž konáš své veliké dílo.

Přijmi naše prosby, Pane Ježíši, a dej, ať i dnes k tobě proudí zástupy dychtící po slově života. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.