BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 10. 2017 - 29. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 21. 10. 2017 15:12, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 10. 2017 15:12 ]

Modlitba věřících 
29. neděle v mezidobí, cyklus A 
22. 10. 2017 misijní neděle 

Jestliže máme „dávat, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu,“ předložme v plné důvěře Pánu své modlitby:

1. Prosme o požehnání všem misionářům nasazujícím síly pro hlásání evangelia.
2. Prosme o správné nasměrování naší země po volbách do poslanecké sněmovny a moudrost a zodpovědnost při koaličních jednáních.
3. Prosme o požehnání pro všechny, kdo usilují o politickou či náboženskou svobodu.
4. Prosme o moudrost Ducha svatého, abychom uměli reagovat na výzvy, které před nás staví islámský radikalismus.
5. Prosme o nalezení účinné pomoci pro lidi žijící pod hranicí chudoby a chudé děti umírající na banální nemoci.
6. Prosme o velké Boží požehnání všem, kdo podporují misie v našem společenství.

Bože, ty jsi veliký a velmi hodný chvály. Prosíme tě, ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen