BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 23. 09. 2018 - 25. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 22. 9. 2018 15:30, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

25. neděle v mezidobí, cyklus B

23. 9. 2018


Bratři a sestry, vzývejme Pána, který byl vydán do rukou lidí a zabit, aby po třech dnech vstal.

 

1.  Papeže Františka, biskupy a kněze naplň svou moudrostí, ať nově promýšlejí a do života uvádějí odkaz Druhého vatikánského koncilu.

2.  Ode všech věřících vzdaluj falešnou zbožnost, zastírající zlé myšlenky a touhy.

3.  V lidech umlč každou špatnost, ať láska vládne v rodinách a společenstvích, mír mezi národy zvláště lidským vládcům a politikům dej usilovat o pokoj, jehož plodem je spravedlnost.

4.  Všem, kdo chtějí být první, dej, ať se napřed stanou služebníky všech.

5.  Za Františku Banovou se kterou jsme se v týdnu rozloučili při pohřbu. Za Lucii a Jana Malíkoví, kteří si udělili svátost manželství. Za Martina připravujícího se na svátosti. A za nově pokřtěné: Sabinu Husárovou; Natálii, Veroniku, Michaelu, Markétu a Davida Wagnerovi; Jolanu, Denise, Marcela a Alexandra Šmatárovi.

6.  Nám pomáhej jít po tvých cestách, jakkoli jim nerozumíme, a přijímat tvou vůli, ač to bývá těžké.

7.  Naše zesnulé uveď milostivě tam, kam jsi vystoupil po svém zmrtvýchvstání.

 

Pane Ježíši Kriste, kéž tě vždy prosíme s nerozděleným srdcem, abys nás vyslyšel ty, který žiješ a vládneš na věky věků.

 

Comments