BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 06. 2018 - slavnost sv. Jana Křtitele - 12. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 23. 6. 2018 14:47, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. 6. 2018


Ježíš je národům dán jako světlo, aby se Boží spása rozšířila až do končin země. Předložme mu s důvěrou své modlitby:

 

1.   Prosme za nové kněze, kteří nyní přijímají kněžská svěcení, i za ty, kteří v těchto dnech slaví výročí svěcení. A za ty kdo se pro kněžství rozhodují.

2.   Prosme o dar jednoty mezi církvemi, ať se zdatněji ubírají cestami Ducha, neboť v Ježíši jsou zbořeny všechny přehrady rozdělení a přemoženo každé nepřátelství.

3.   Prosme za novomanžele Romana a Pavlu a nově pokřtěné: Nikolase Pušku, Milana Fleischera a Annu Marii Zapadlovou.

4.   Prosme o odvahu poznat dějiny naší země i Evropy v plné pravdě.

5.   Prosme o vláhu a dostatek úrody pro naši zemi.

6.   Prosme za všechny, kdo se vydají v tomto týdnu na prázdniny. Ochraňuj je i jejich dopravní prostředky.

7.   Prosme o milost Ducha svatého, abychom jako Jan Křtitel připravovali druhé na přijetí Mesiáše Ježíše Krista.

 

Bože, chválíme tě, že nás skrze své posly, jakým byl i svatý Jan Křtitel, voláš k obrácení. Staň se naší silou a dej, aby se tvá spása rozšířila až do končin země. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments