BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 09. 2017 - 25. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 23. 9. 2017 16:23, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 9. 2017 16:23 ]

Modlitba věřících
25. neděle v mezidobí, cyklus A
24. 9. 2017

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají.[1] Proto nabídněme Pánu své modlitby:

1. Prosme o statečnost pro ty, kteří Kristu odevzdali svůj život a musí se bránit pronásledování či totalitním režimům.[2]
2. Prosme o zachování základních hodnot týkajících se rodiny v naší zemi.[3]
3. Prosme za sportovce, aby budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.
4. Prosme o zachování míru a stability na Evropském kontinentě.[4]
5. Prosme za oběti bouří a zemětřesení v oblastech Karibiku.[5]
6. Prosme za lidi ze sociálně vyloučených lokalit, kteří žijí bez naděje na řešení vlastního života.[6]
7. Prosme o velkorysost pro naše farní společenství ve službě druhým.[7]

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky.[8] Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, antifona k nedělnímu Žalmu 145.
[2] Blahořečení mučedníka za duchovní povolání TitaPákistánský křesťan byl odsouzen k trestu smrti… Téma sv. Václava.
[3] Je to útok na manželství, distancoval se Bělobrádek od vládního plánu.
[4] Rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2017 vyvolává u sousedů obavy.
[5] Otřesy v Mexiku způsobil posun Kokosové desky, varovný systém zklamal. Hurikán Maria zasáhl plnou silou Portoriko. Celý ostrov zůstal bez proudu.
[6] Vraždy kvůli penězům, nezaměstnanost 80 %. Napětí v českých ghettech.
[7] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 20,1-16.
[8] 25. neděle v mezidobí – cyklus A, Žalm.
[9] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A, vstupní antifona.