BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 02. 2018 - 2. neděle postní, cyklus B

přidáno: 24. 2. 2018 15:33, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

2. neděle postní, cyklus B         

25. 2. 2018

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme proto s důvěrou naše prosby nebeskému Otci:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

2.   Prosme o Boží pomoc při řešení podoby vlády v naší zemi a prosme o ochranu před ztrátou svobody či demokracie.

3.      Prosme za čínské křesťany, kterým české úřady odmítly udělit azyl.

4.   Prosme za mír pro Sýrii zmítanou množstvím válečných konfliktů a prosme také za další země zaangažované v těchto bojích.

5.   Prosme za zemřelé, které jsme doprovázeli ve farnosti na cestě poslední – Rudolfa Poláka, Zdeňku Valáškovou a Marii Štětinovou.

6.   Prosme o odvahu k přiznání si pravdy o sobě, o vlastních dějinách i o své zemi a ochraňuj nás před zlem komunismu.

7.   Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby v ní obstáli.

 

Bože, ty nás máš rád. Vždyť jsi ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal jsi ho za nás za všechny. Pomoz nám obrátit naše srdce k tobě, abychom tě poslouchali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 


Comments