BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 03. 2018 - Květná neděle, cyklus B

přidáno: 24. 3. 2018 15:44, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

Květná neděle, cyklus B

25. 3. 2018

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. Proto s důvěrou předložme Bohu své prosby:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby dostali sílu zříci se zla a opřít svůj život o Krista.

2.   Prosme o dar víry pro mladé lidi patřící do společenství církve.

3.   Prosme za lidi, kteří jsou kvůli své víře, postojům či národnosti diskriminováni, zvláště v Číně.[1]

4.   Prosme za mír v celém světě, zvláště v oblastech Sýrie, Koreji, Středoafrické republiky a v dalších zemích.[2]

5.   Prosme o dobré počasí pro úrodu a za země, kde sucho nebo záplavy ohrožují obyvatele.[3]

6.   Prosme za všechny sociální pracovníky, kteří za často složitých podmínek usilují o zmírnění chudoby a bídy ostatních.[4]

7.   Prosme o požehnání a pomoc pro všechny, kdo se v našem společenství podílejí na přípravách oslavy Velikonoc.

Nebeský Otče, skláníme se před pokorou tvého Syna, který přijal kříž a položil za nás život. Pro jeho poslušnost[5] vyslyš naše prosby a zahrň nás svým milosrdenstvím. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Comments