BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 11. 2018 - Ježíše Krista Krále, cyklus B

přidáno: 24. 11. 2018 15:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 11. 2018 15:21 ]
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby-new/_draft_post-1/2018%2011%2028%20Lampionov%C3%BD%20pr%C5%AFvod%20Red%20wednesday.PNG

Modlitba věřících

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

25. 11. 2018

Bůh proměnil všechnu bezmoc a zlomil vládu smrti, když svého Syna vzkřísil a učinil králem nebe i země. Proto mu svěřme své modlitby:

 1.   Prosme, abychom v denní liturgii a modlitbách srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází.

2.   Prosme za Evropu, aby neopustila křesťanství a jeho hodnoty.

3.   Prosme o odvahu světových politiků upřednostnit ochranu světového ekosystému před rychlými ekonomickými zájmy.

4.   Prosme o ochranu před extremistickým či zjednodušujícím hledáním řešení politických problémů.

5.   Modleme se za pokoj a mír mezi národy a prosme o ochranu před tragickými důsledky přírodních katastrof.

6.   Prosme za Boží pomoc pro ty, kteří hledají Boží vůli ve svém životě.

7.   Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi.

Bože, ty kraluješ oděný velebností. Skláníme se před tvým majestátem a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti života ve tvém království. Neboť tobě patří všechna sláva a vláda na věčné věky! Amen.