BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 05. 2018 - Nejsvětější Trojice, cyklus B

přidáno: 26. 5. 2018 16:09, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, cyklus B

27. 5. 2018

 

Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Prosme našeho nebeského Otce skrze jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha svatého:

1.
Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha, aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.

 

2. Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a posilovali je ve víře.

3. Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu, neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.

4. Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh, aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.

 

5. Prosme za nově pokřtěného Štěpána Sovu. Martina a Annu, kteří se připravují na svátosti a snoubence: Josefa se Šárkou, Radka s Lenkou a Romana s Pavlou.

6. Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království, kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš.


Bože Otče, tys poslal svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak nám tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom stále víc pronikali do tohoto tajemství. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments