BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 28. 01. 2018 - 4. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 2. 2018 12:37, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

4. neděle v mezidobí, cyklus B

26. 1. 2018

Ježíš v dnešním evangeliu umlčuje zlo. Předložme Pánu všechna místa, kde se nyní zlo objevuje ať v hmotné, morální či duchovní rovině a společně prosme o požehnání a rozvoj dobra:

1.   Modleme se za nové hlásání evangelia v Evropě.

2.   Modleme se za řeholníky a řeholnice, aby jejich zasvěcení Bohu bylo pro ně radostí a pro svět znamením.

3.   Prosíme tě za ty, kdo vládnou: Ať je jejich vláda pokojná, a přinese tvému lidu mír.

4.   Modleme se za oživení evropské ekonomiky a za odvahu představitelů Evropy přijmout správné reformy.

5.   Modleme se za Boží zásah, který by prolomil mechanismy podporující válku, zvláště na Blízkém Východě a Ukrajině.

6.   Modleme se za spravedlivé rozdělení světového bohatství a za nalezení cest, jak rozvíjet nejchudší části světa.

7.   Modleme se za nové kvalitní kněze pro naši zemi.

8.   (V Josefově je tento mešní úmysl): Přijmi Pane tuto eucharistickou oběť za zemřelou Marii Horákovou a za duše živých a zemřelých z rodiny Pleskačových a Horákových.

Dobrý Bože, vyslyš naše prosby a proměň veškeré zlo ve své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Comments