BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 28. 10. 2018 - 30. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 27. 10. 2018 16:38, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 10. 2018 16:39 ]

Modlitba věřících

Výročí 100 let od vzniku Československa

30. neděle v mezidobí, cyklus B

28. 10. 2018

S vědomím významu dnešního slavnostního dne pro celou naši zemi a v oktávě památky blahoslaveného císaře Karla Rakouského se s pohledem upřeným na milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista společně modleme:

1.   Děkujme Bohu za naši zemi a prosme o požehnání a ochranu.

2.   Děkujme za lidi, kteří pro její existenci nasadili síly či položili život, a prosme Pána o probuzení nových povolání ke kvalitnímu vedení země a obcí.

3.   Děkujme za všechny úspěchy při zlepšování podmínek života a prosme za všechny vědce, zdravotníky a sociální pracovníky.

4.   Děkujme za Boží pomoc všem statečným křesťanům a prosme, aby Bůh církev v naší zemi vedl k hluboké víře a ke službě hlásání evangelia.

5.   Děkujeme Bohu za každý rok, kdy jsme mohli žít v míru, a na přímluvu blahoslaveného císaře Karla Rakouského dej, aby se i nadále v naší zemi usilovalo o spravedlivý a trvalý mír a prosazovalo právo a spravedlnost.

6.   Děkujme Bohu za všechny, kdo se v naší zemi podíleli na kvalitním kulturním životě a prosme o nové probuzení skutečných tvůrců kulturních hodnot.

7.   Prosme za nás, za naše společenství, abychom nacházeli odvahu jít za Kristem tam, kde právě žijeme. 

Milosrdný Bože, činíš s námi veliké věci a naplňuješ nás radostí. Proměňuj náš svět, abychom dosáhli věčné radosti ve tvém království, kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.