BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 29. 07. 2018 - 17. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 28. 7. 2018 15:53, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 28. 7. 2018 17:05 ]

Modlitba věřících

17. neděle v mezidobí, cyklus B

29. 7. 2018

Sestry a bratři, prosme nyní našeho Pána Ježíše Krista, který i dnes koná svá znamení a sytí zástupy:

1.   Církev, své tajemné Tělo, učiň domovem všech křesťanů.

2.   Rukama svých služebníků rozděluj dary duchovní i hmotné, aby se lidé radovali.

3.   K hladovějícím přiveď ty, kdo jim dají chléb a naději. Prchající před násilím uveď do bezpečí, kde naleznou pomoc.

4.   Požehnej kněze, kteří od srpna přicházejí vést a sloužit v nových farnostech naší diecéze.

5.   V naší farnosti a našich rodinách rozmnož lásku a pokoj, sjednocuj nás svým Duchem.

6.   Prosme nově pokřtěnou Emu Posekanou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Andreu s Janem.

7.   Naše zesnulé rač přizvat k nebeské hostině.

Sjednoceni ve víře a označeni jedním křtem voláme k tobě, Pane Ježíši Kriste. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.