BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 4. 11. 2018 - 31. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 11. 2018 16:04, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 11. 2018 16:39 ]

Modlitba věřících

31. neděle v mezidobí, cyklus B

4. 11. 2018

Ježíš je velekněz navěky, když za nás podal oběť svého života a přimlouvá se za nás u Otce. Proto můžeme nyní s důvěrou předložit Bohu své prosby:

1.   Prosme za naše biskupy a kněze, aby milovali Boha, celým svým srdcem a celou svou silou.

2.   Prosme o mír pro Sýrii a záchranu Jemenu před hladomorem a následky války.

3.   Prosme za zemřelého Vráťu Ješátka, se kterým jsme se včera loučili a za Martina připravujícího se na svátosti.

4.   Prosme za Evropu, aby vzájemná nevraživost mezi státy a národy nepřinesla nové ohrožení celého regionu.

5.   Prosme o to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

6.   Prosme o odvahu naplňovat příkaz lásky k bližnímu v každodenních situacích.

7.   Prosme o spásu všech našich blízkých, kteří nás předešli na věčnost, a prosme také o spásu pro všechny, jejichž život nebyl plně v souladu s evangeliem.

Bože, ty jsi naše skála a v tobě máme svou sílu. Vyslyš naše prosby a doveď nás všechny do plnosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.