BOHOSLUŽBY‎ > ‎

Neděle 6. 1. 2019 - Zjevení Páně

přidáno: 5. 1. 2019 14:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 5. 1. 2019 14:36 ]

Modlitba věřících

Slavnost Zjevení Páně, cyklus C

6. 1. 2019

Nyní bylo odhaleno z osvícení Ducha, že také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia. S touto nadějí se obraťme k Bohu se svými modlitbami:

1.   Prosme za křesťany pronásledované pro víru, zvláště v Číně a v Africe.

2.   Prosme za naši společnost, aby neztratila odvahu a povědomí, že pravdu lze najít a oddělit od lží a polopravd.

3.   Prosme o požehnání pro českou i evropskou ekonomiku a prosme za vlády států, aby získané prostředky kvalitně využily.

4.   Prosme o udržení světového míru, prosme o ochranu před všemi formami války, rozbrojů a anarchie.

5.   Prosme za ty, kteří jen s velkými obtížemi zajišťují sobě a svým blízkým živobytí.

6.   Prosme o požehnání všem, kdo přispějí do Tříkrálové sbírky.

7.   Prosme za naše společenství, abychom neztráceli sílu a chuť hledat Krista a jeho evangelium.

Dobrý Bože, tvůj Syn se stal člověkem a nám vzešlo světlo spásy. Dej, ať rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, smiluj se nad námi a zachraň náš život. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.