BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 03. 07. 2016 - 14. Neděle v mezidobí

přidáno: 2. 7. 2016 15:51, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 2. 7. 2016 15:51 ]

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

14. neděle v mezidobí C

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27:

za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦). Pokud je nutné přímluvy zkrátit, vynechají se některé prosby.

Vždy ale musí být každý z uvedených okruhů zastoupen alespoň jednou prosbou, aby byl zachován univerzální charakter přímluv.

 

Kněz:

Modleme se teď za cely svět, neboť i my jsme do něho posláni, abychom šířili pokoj a

hlásali, že se přiblížilo Boži království. Volejme společně:     Pane, smiluj se.

 

▪ Prosme za služebníky a služebnice církve, jejichž úkolem je hlásání evangelia.

▫ Prosme za pokoj, blaho a spasu všech lidi. (Iz 66,12; Lk 10,5)

▫• Prosme za ukončení válek, smíření rozbrojů a za obráceni těch, kdo šíří násilí a

nenávist.

• Prosme za nemocné a trpící, osamocené a malomyslné a za všechny, kdo potřebuji

útěchu. (Iz 66,13)

• Prosme za ty, kdo se mezi ostatními cítí jako mezi vlky – za ty, kdo trpí lidskou

agresivitou a špatnými vztahy. (Lk 10,3)

• Prosme za všechny utištěné od ďábla, ať přemohou všechnu nepřítelovu sílu.

◦ Prosme za ty, kdo se v naší farnosti a v našich rodinách starají o předávaní víry

mladé generaci.

◦▪ Prosme za sebe a za všechny věřící v Boha, ať je náš život naplněn pokojem,

milosrdenstvím a radostí. (Gal 6,16; Iz 66,14)

 

Kněz:

Pane, přijmi tyto prosby jako projev naši starosti o cely svět

a zvláště o lidi, ke kterým ty sám chceš přijit se svou pomoci a spasou.

Tobě buď sláva na věky věků. Amen.